artikel

Het risico: keukens

RIE

Niet voldoen aan bouwkundige eisen

Aandachtspunten/Maatregelen

De vloer moet zo veel mogelijk vrij zijn van oneffenheden en gevaarlijke hellingen en voldoende vast, stabiel en stroef zijn om uitglijden en vallen te voorkomen. Om de vuurbelasting bij brand te verlagen moeten de gebruikte materialen onbrandbaar en hittebestendig zijn.

 

Onvoldoende hygienische voorzieningen

Aandachtspunten/Maatregelen

Het oppervlak van vloeren, muren en plafonds is zodanig dat deze ten behoeve van de hygiene kunnen worden schoongemaakt en onderhouden. De vloer en wanden moeten goed reinigbaar zijn om vervuiling en bacterievorming te voorkomen. Om vervuiling van voedingsmiddelen met reinigingsmiddelen te voorkomen moeten voedselbereiding en reinigingswerkzaamheden gescheiden zijn, bijvoorbeeld door een spoelkeuken. De apparatuur en werktafels moeten goed te reinigen zijn: glad met zo min mogelijk naden en hoeken. De werkhoogte van de werktafels moet aangepast zijn aan de gebruikers. Er moet een mechanische afzuiging met voldoende capaciteit, op de goede plaats aanwezig te zijn. Vervang de filters in de afzuiging regelmatig.

Ter voorkoming van rottingsprocessen en ongedierte moeten voedselresten dagelijks afgevoerd worden.

 

Brand- en explosiegevaar

Aandachtspunten/Maatregelen

De gasfornuizen moeten lekvrij en volgens de voorschriften aangesloten worden.

Gasleidingen moeten zijn vastgelegd. Gebruik gekeurde gasslangen. Een gasgeiser moet voorzien zijn van een afvoer naar buiten. Een afvoerloze gasgeiser moet uitgerust zijn met een atmosfeerbeveiliging. De afvoerleiding van een gasgeiser moet voorzien zijn van een afvoerbeveiliging, waardoor de rookgassen niet kunnen terugstromen uit de trekonderbreker.

 

Elektrische installatie voldoet niet aan de normen

Aandachtspunten/Maatregelen

Ter voorkoming van oververhitting van olie, ontleding en zelfontbranding moeten elektrische bakovens zijn voorzien van een thermostatische beveiliging. Ter voorkoming van overbelasting, brand en elektrocutie moeten de juiste elektrische leidingen met de goede isolatie en doorsnede worden gebruikt. De elektrische installatie moet spat- en waterdicht zijn uitgevoerd.

 

Wet- en regelgeving

Arbobesluit: art. 3.4 Elektrische installaties art. 3.11 Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen

Reageer op dit artikel