artikel

RI&E en Plan van Aanpak

RIE

Na afloop van deze module kunt u grotendeels de RI&E zelf uitvoeren binnen uw organisatie.
Tegelijkertijd bent u een gesprekspartner van externe deskundigen die bij de RI&E betrokken zijn.
De basismodule voor deze cursus is Ergonomie in de kantooromgeving.

Reageer op dit artikel