artikel

Levert de RI&E iets op?

RIE

In het aprilnummer van vakblad Arbo behandelen Jan Popma en Koen Janssen die vraag uitvoerig in het artikel ‘Nuttig, meer niet’. Hieronder een samenvatting van dit artikel.

Aanleiding was het advies van een High level Group onder leiding van  de Beieerse ex-president Edmund Stoiber. Die heeft het advies uitgebracht de schriftelijke RI&E voor kleine bedrijven te schrappen.

Er zijn enkele argumenten voor afschaffing van de RI&E:

  • Sinds de RI&E-verplichting in 1994 is nog weinig vooruitgang geboekt op arbogebied;
  • Van alle kleine bedrijven beschikt tot al minder dan vijf werknemers over een RI&E;
  • Ook bedrijven zonder RI&E treffen al maatregelen om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

 

Toch zijn er duidelijke voordelen van uitvoering van een RI&E.

  • Bij bedrijven die een RI&E hebben uitgevoerd worden vaker maatregelen getroffen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (hoewel oorzaak en gevolg hier moeilijk zijn te scheiden);
  • Ook blijken maatregelen genomen na een RI&E effectiever;
  • Kosten van administratieve lasten zijn lager dan opbrengsten door minder ongevallen.

 

De auteurs van het artikel concluderen dat de verplichte RI&E, ook voor kleine bedrijven, wel degelijk een nuttig instrument is. Zelfs in bedrijven die zich al bewust zijn van goede arbeidsomstandigheden.

 

Wilt u meer weten over het belang van effectieve communicatie voor de RI&E?

 

AfbeeldingKom naar de Dag van de preventiemedewerker op 21 juni en schuif aan bij thematafel 8 ‘De rol van communicatie bij de RI&E’ van Marcel Balm. 

Reageer op dit artikel