artikel

RI&E en uitzendwerk

RIE

Ingeleende uitzendkrachten lopen dezelfde risico’s als eigen werknemers. Omdat ze maar voor korte tijd in de organisatie werkzaam zijn, moeten wel extra maatregelen worden getroffen die liggen op het terrein van voorlichting, instructie en toezicht.

RI&E en uitzendwerk

 
Het spreekt vanzelf dat een uitzendkracht niet zonder adequate begeleiding met gevaarlijke machines mag werken. Overleg met de uitzendkracht kan zinvol zijn, bijvoorbeeld over de vraag wie de persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt.
 
In de RI&E hoeft dit aspect dus niet veel aandacht te krijgen; de vermeldling; ‘er worden veelvuldig uitzendkrachten ingezet’ is eigenlijk al voldoende. De praktijk van alledag verdient meer aandracht; daar is het noodzakelijk om goed toezicht en goede begeleiding te organiseren.
 

Nieuw: RI&E in 100 vragen

 

Afbeelding

Iedere organisatie is verplicht om een RI&E uit  te voeren. Heeft u vragen over dat moet en wat er komt kijken bij het maken van een Plan van Aanpak? Met dit boekje krijgt u korte antwoorden op korte vragen.

 

Meer informatie in de shop

 

Reageer op dit artikel