artikel

RI&E of quick scan

RIE

De uitdrukking ‘quick scan’ wordt meestal gebruikt voor een beknopt onderzoek waarmee in korte tijd een eerste indruk wordt verkregen van de risico’s in een bedrijf of organisatie. De risico’s worden dus niet diepgaand onderzocht en het onderzoek heeft meer het karakter van een inventarisatie dan van een evaluatie. In een quick scan ontbreken de verdiepende evaluatieverplichtingen, registraties en het plan van aanpak. Als een RI&E wel alles omvattend is en alleen verdieping ontbeert, wordt ook wel gesproken van een ‘globale RI&E’. De grens tussen quick scan en globale RI&E is niet altijd scherp te trekken.

RI&E of quick scan

 
Bij het uitvoeren van een nieuwe RI&E kan gebruik worden gemaakt van opgedane ervaringen. Het is bijvoorbeeld weinig zinvol om steeds onderwerpen te inventariseren die niet relevant gebleken zijn of geen nieuw risico vormen. Door het uitvoeren van een quick scan kunnen nieuwe risico’s in kaart worden gebracht. Een quick scan kan zo dus wel een onderdeel zijn van de RI&E.
 
Leer meer over de RI&E tijdens de Dag van de Preventiemedewerker op 16 juni 2015.

Reageer op dit artikel