artikel

Deksels, die draaiende delen

RIE

Draaiende delen moeten worden afgeschermd. Die vuistregel geldt in de veiligheidswereld al jaren. Het is een vrij logische regel, die we helaas nog te vaak negeren. De gevolgen zijn dan dikwijls noodlottig.

Deksels, die draaiende delen

Artikel 118 van het Veiligheidsbesluit Fabrieken en werkplaatsen (Vbf) uit 1939 heeft gefunctioneerd tot 1997. In dat jaar werd het Vbf (en de 37 andere categorale veiligheidsbesluiten) vervangen door het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Arbobesluit

In het Arbobesluit staat ook weer een artikel over draaiende delen: artikel 7.7: Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen. Het eerste lid: Indien bewegende delen van een arbeidsmiddel gevaar opleveren, zijn zij van zodanige schermen of beveiligingsinrichtingen voorzien, dat het gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen. De overige artikelleden geven enkele aanvullende bepalingen over de te gebruiken afscherming. Heldere taal, maar ook nu nog wordt vaak tegen de regel gezondigd.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een recente zaak waarin het mis ging: Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1111. Een werkneemster van een kwekerij werkt aan een potmachine. Die machine vult automatisch potjes met potgrond en brengt die via een transportketting naar een plek waar werknemers handmatig een stekje in de potjes plaatsen. De werkneemster ziet een kapot potje onder in de machine en grijpt zonder na te denken naar het potje. Haar hand raakt bekneld tussen de transportketting en het geleidewiel, met ziekenhuisopname als gevolg.

Onderhoudsbeurt door derde

Volgens de Inspectie SZW is in dit geval artikel 7.7, eerste lid, Arbobesluit overtreden. Transportketting en geleidewiel waren niet geheel afgedekt na een onderhoudsbeurt door een derde. De werkgever bestrijdt daarom de boete van 5.400 euro. Maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt dat de werkgever zelf ook had kunnen zien dat de monteur de afdekplaat niet goed had teruggeplaatst. Van de werkgever mag worden verwacht dat hij dit na een onderhoudsbeurt controleert en dat heeft hij nagelaten. De les: een werkgever is in beginsel ook verantwoordelijk jegens zijn werknemers voor fouten van door hem ingeschakelde derden.

Conclusies

Er zijn verschillende conclusies te trekken uit de rechtspraak. Ten eerste dat we draaiende delen moeten afschermen. En na reparatie en onderhoud of storing goed moeten nagaan of die afscherming weer in orde is. Ten tweede dat het wenselijk is om ook bij nieuwe machines een RI&E uit te voeren alvorens die weer in gebruik te nemen – zelfs als de machine een CE-markering heeft. Tot slot dat we bij de combinatie machines/jeugdigen extra alert moeten zijn.

 

> Meer voorbeelden van zaken waarin het mis ging met afscherming van draaiende delen? Lees het volledige artikel ‘Draaiende delen’ van Rob Poort lezen. U vindt het in Vakblad Arbo 10-2015.

Reageer op dit artikel