artikel

Transparante uitspraak over glaswand

RIE

Wie is verantwoordelijk als een werkneemster tijdens haar werk tegen een glaswand op loopt en als gevolg hiervan arbeidsongeschikt raakt?

Transparante uitspraak over glaswand

Mevrouw Peters is bij schoonmaakwerk in het gebouw van de Universiteit van Amsterdam tegen een glaswand gelopen en onwel geworden. Zij is sindsdien arbeidsongeschikt. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de gevolgen. Die wijst de aansprakelijkheid af en mevrouw Peters stapt naar de rechter.

Glaswand lijkt op openstaande deur

Het gaat om een deelgeschilprocedure die dient om een beslissing te geven over een geschilpunt tussen de partijen en daarmee kan bijdragen aan het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst. De glaswand bevond zich naast een transparante deur aan het eind van een gang. De deur gaf toegang tot de schoon te maken ruimte. De werkneemster kwam uit een andere kamer en dacht dat de glaswand de openstaande deur was waar zij doorheen moest naar de andere kamer. Dit resulteerde in de botsing met de glaswand.

Bij een vast schoonmaakproject mag de verwachting zijn dat de werkgever vooraf de veiligheidsrisico’s inventariseert

Een glaswand moeten duidelijk zijn gemarkeerd

In het kader van de zorgplicht van art. 7:658 BW acht de rechter een specifieke veiligheidsnorm van belang in deze zaak. Volgens art. 3.11, vierde lid Arbobesluit moeten transparante wanden duidelijk zijn gemarkeerd en van veiligheidsmateriaal zijn vervaardigd of zodanig zijn afgeschermd dat werknemers niet gewond kunnen raken. Vast staat dat de werkneemster tijdens haar werk een ongeval is overkomen waardoor zij schade heeft geleden. De aard en de omvang daarvan zijn in deze procedure niet van belang. De glaswand was op geen enkele wijze gemarkeerd. Daarmee heeft de werkgever de verplichting van art. 3.11, vierde lid Arbobesluit geschonden. Zeker nu het gevaar om er tegenaan te lopen zich heeft verwezenlijkt en de werkneemster daardoor gewond is geraakt.

Geen zeggenschap over markeringen, toch schending zorgplicht

Dat het ongeval is gebeurd in een gebouw van de Universiteit en dat de werkgever geen zeggenschap heeft over dat gebouw of het aanbrengen van markeringen, verandert niets aan de schending van de zorgplicht. Het betrof een vast schoonmaakproject. De verwachting mocht zijn dat de werkgever hiervan vooraf de veiligheidsrisico’s had geïnventariseerd. Dat heeft hij ook wel gedaan, maar hij heeft daarbij het risico van de glazen wand niet onderkend. Het gaat in deze situatie om een duidelijke veiligheidsnorm die de werkgever op eenvoudige wijze had kunnen vaststellen. De kantonrechter verklaart de werkgever daarom aansprakelijk voor het ongeval en de gevolgen daarvan.

 

Bron: Kantonrechter Zaanstad, 11 april 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4683
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag op 17 november 2016.

Reageer op dit artikel