artikel

Vrijspraak voor dodelijk ongeval in tank

RIE

Twee werknemers komen door verstikking om in een tank. Hun werkgevers worden vervolgd, maar de rechter heeft daar zijn eigen ideeën over.

Vrijspraak voor dodelijk ongeval in tank

Op 1 april 2011 is een lasser op een in aanbouw zijnde installatie bezig met laswerk aan de buitenkant van een tank. Deze tank bevindt zich ongeveer 25 meter boven de begane grond.

Bij het lassen wordt formeergas gebruikt

De tank is toegankelijk via een mangat op ongeveer 40 cm hoogte. Bij het lassen wordt formeergas gebruikt, samengesteld uit 90 procent stikstof en 10 procent waterstof. Het formeergas verdringt zuurstof, wat een betere las oplevert. De formeergaskamer bevindt zich aan de buitenkant van de tank. Aan het einde van de werkdag verzamelen enkele ploegleden zich bij de uitgang van het bedrijf om gezamenlijk naar huis te rijden. De lasser komt niet opdagen en een collega gaat naar hem op zoek. Als hij niet terugkomt, gaan de voorman en enkele anderen hen zoeken. Zij treffen beide mannen levenloos in de tank aan.

Er is gas door een lasnaad in de tank gelekt

Onderzoek wijst uit dat er formeergas in de tank is gelekt langs een niet goed met duct tape afgesloten lasnaad. De tank is volgelopen met formeergas en zo is zuurstoftekort ontstaan. Beide lassers werkten via een Bosnisch bedrijf voor een onderaannemer. Het Openbaar Ministerie vervolgt zowel de hoofd- als de onderaannemer (ingehuurd voor het leidingnetwerk) wegens dood door schuld. Zij hebben de risico’s onvoldoende geïnventariseerd en zijn niet goed omgegaan met de veiligheidsvoorschriften. De rechtbank moet de vraag beantwoorden of de bedrijven schuldig zijn aan de dood van beide werknemers. Dat is het geval als er sprake is van aanmerkelijke en verwijtbare onvoorzichtigheid, onachtzaamheid en/of onzorgvuldigheid.

De aannemers zouden de risico’s onvoldoende hebben geïnventariseerd en niet goed met de veiligheidsvoorschriften zijn omgegaan

Onduidelijk is waarom beide werknemers de tank zijn ingegaan

De rechtbank constateert dat er geen opdracht was om de tank te betreden, maar om aan de buitenkant te lassen. De gevaren van formeergas waren onderkend. Bij het mangat was duidelijk aangegeven dat niemand de tank mocht betreden. Voor het betreden was op die dag geen werkvergunning en TRA afgegeven en een externe manwacht ontbrak. Het blijft onduidelijk waarom beide werknemers toch de tank zijn ingegaan, tegen alle veiligheidsvoorschriften in. Het waren ervaren lassers die ook de gevaren van formeergas moeten hebben gekend. Zij hadden algemene veiligheidsinstructies gekregen en een toolboxmeeting bijgewoond over de gevaren van werken in besloten ruimtes.

Aannemers konden niet weten dat de mannen de tank zouden betreden

De werkgevers konden onder deze omstandigheden niet steeds ter plaatse toezicht houden. Zij handhaafden de veiligheidsregels streng en adequaat. Er was voor de lassers geen reden om de tank te betreden. De rechtbank spreekt beide bedrijven vrij, omdat zij niet konden weten dat de mannen de tank in zouden gaan.

 

Bron: Rechtbank Middelburg, 13 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3412 & 3406
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag op 17 november 2016.

Reageer op dit artikel