artikel

Zit de duivel in zuivel?

RIE

Een werkneemster valt tijdens haar werk en breekt haar enkel. Zij claimt te zijn uitgegleden over gelekte yoghurt. Zit de duivel in zuivel of denkt de rechter er anders over?

Zit de duivel in zuivel?

Een vrouw werkt als orderpicker in een distributiecentrum van Lidl. Op 19 februari 2008 moet zij in de koelruimte voor een order twee trays met zuivel van een pallet pakken. Daarvoor stapt zij op een lege pallet, die vóór de pallet met zuivel staat.

Vrouw houdt klachten na val en stelt werkgever aansprakelijk

Na het pakken van de trays glijdt zij uit over gelekte yoghurt op de lege pallet. Zij valt achterover in het gangpad, met haar voet onder haar billen, en hoort haar enkel kraken. In het ziekenhuis stelt men een gecompliceerde enkelbreuk vast. Het ongeval is niet gemeld bij (toen nog) de Arbeidsinspectie. De vrouw ondergaat meerdere operaties en heeft langdurig fysiotherapie, maar houdt ernstig blijvend letsel. Het dienstverband is eind augustus 2009 beëindigd. De werkneemster stelt in juni 2010 ex-werkgever Lidl aansprakelijk voor de schade. Die wijst aansprakelijkheid af. De kantonrechter kent in december 2014 de vordering toe, de werkgever gaat in beroep.

Toedracht onduidelijk, werkgever in beginsel aansprakelijk

Het gerechtshof stelt vast dat de werkneemster tijdens haar werk is gevallen. Dat is gebeurd op of nabij een lege pallet tijdens het orderpicken van zuivel. Dat gaat van pallets die per twee op de grond staan. Zij pakte pakken yoghurt van de achterste pallet, de voorste was al leeg. Volgens Lidl is de werkneemster niet uitgegleden over yoghurt, maar heeft zij een misstap gemaakt. De werkneemster blijft bij haar lezing. Daarmee staat de precieze toedracht van het ongeval niet vast. In dat geval geldt dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is, tenzij hij aantoont dat hij niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht.

Pakken van zuivel levert reëel valgevaar op

Het hof oordeelt dat het ongeval te maken heeft met het werk. Zelfs al heeft de werkneemster een misstap heeft gemaakt, dan is dat genoeg aanwijzing voor reëel valgevaar. Dat valgevaar stond niet in de RI&E. Het stappen op een pallet om goederen van een andere pallet te pakken is niet vergelijkbaar met een huis-tuin-en-keukensituatie. Het betreft hier een veelvuldig terugkerende handeling. Verder moet Lidl er rekening mee houden dat ook ervaren werknemers niet altijd de voorzichtigheid in acht nemen die nodig is om ongelukken te voorkomen. Alle door de werkgever aangevoerde maatregelen, instructies en toezicht acht het hof onvoldoende, omdat die niet zijn toegespitst op het voorkomen van dit ongeval. Gelet op het valgevaar in deze situatie oordeelt het hof dat Lidl niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever is aansprakelijk voor de schade.

 

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2489
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag op 17 november 2016.

Reageer op dit artikel