artikel

Arie, hou jij m’n ladder even vast?

RIE

Een werkgever betoogt dat de ladder waar zijn werknemer vanaf is gevallen, geen arbeidsmiddel is. Maakt de rechtbank korte metten met deze stelling?

Arie, hou jij m’n ladder even vast?

Een bedrijf legt luchtleidingen aan aan het plafond. Om materiaal te bestellen, gaat een werknemer een ladder op om het type koppeling te bekijken. De ruim 4 meter lange ladder staat in een hoek van 75 graden tegen de muur.

De bedrijfsleider houdt de ladder vast … even

De bedrijfsleider houdt de ladder vast. Als de telefoon gaat, loopt hij even weg. Onduidelijk blijft of de werknemer dan nog op de ladder staat of later weer omhoog is geklommen. Hoe dan ook, op zeker moment glijdt de ladder weg, de werknemer valt en ziekenhuisopname volgt. Na onderzoek legt de minister van SZW een boete op van 7.200 euro wegens overtreding van artikel 7.4, derde lid, Arbobesluit (Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst, bevestigd […] en wordt zodanig gebruikt dat het gevaar ven een ongewilde gebeurtenis […] zoveel mogelijk is voorkomen). Na vergeefs bezwaar gaat de werkgever in beroep.

Is de ladder een arbeidsmiddel … of niet?

De werkgever betoogt dat artikel 7.4, derde lid Arbobesluit niet is overtreden omdat een ladder geen arbeidsmiddel is. Maar volgens de rechter zijn arbeidsmiddelen alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen (art. 1, derde lid onder h Arbowet). Een arbeidsplaats is iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt (art. 1, derde lid onder g Arbowet). De werkzaamheden vonden plaats op een ladder op de arbeidsplaats. Daarmee is de ladder een arbeidsmiddel.

Onvoldoende risico-inventarisatie, onvoldoende maatregelen

De rechtbank is van oordeel dat de werkgever geen maatregelen heeft genomen om wegglijden te voorkomen. De doppen van de laddervoeten waren aangekoekt en licht versleten. Een deugdelijke, geïntegreerde antislipinrichting ontbrak en de ladder was niet geborgd tegen wegglijden. Met het handmatig vasthouden van de ladder is de stabiliteit niet gewaarborgd. De werkgever heeft niet aangetoond dat hij de risico’s voldoende heeft geïnventariseerd en hij op grond daarvan de nodige maatregelen heeft genomen. De enkele vermelding in de RI&E dat ladders en trapjes in goede staat van onderhoud zijn, volstaat niet. Instructie over het werken op hoogte is niet gegeven. Het beroep wordt afgewezen.

 

Bron: Rechtbank Zwolle, 28 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2997
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag op 17 november 2016.

Reageer op dit artikel