artikel

Deze rollen spelen risicoadviseurs

RIE

Adviseren is wikken en wegen. Dat zorgt regelmatig voor dilemma’s. Welke adviesrol past het beste bij de situatie waarmee we te maken hebben? Wat zijn de grenzen van situationeel adviseren?

Deze rollen spelen risicoadviseurs

Risicobeoordeling en risicobeheersing gaan gepaard met wikken en wegen. Het gaat dan niet in de eerste plaats om worstelingen van de risicoadviseur. Het gaat vooral om het wikken en wegen door anderen, door mensen die risico’s veroorzaken of risico’s lopen.
Arbo- en risicoprofessionals beperken zich daarbij tot het verlenen van bijstand. Door informatie en kennis aan te reiken. Of door een meer begeleidende rol: betrokkenen leren op een passende manier om te gaan met hun risico’s en de risicodialoog stimuleren.

Risicoadviseurs spelen verschillende adviesrollen

Risicoadviseurs adviseren over risico’s. Zij staan anderen bij in het omgaan met risico’s. Zij kunnen daarbij verschillende adviesrollen spelen: die van deskundige, helper, coach of partner. Sommige adviseurs hebben een specifieke voorkeur en spelen vol overgave een specifieke adviesrol. Anderen willen en kunnen verschillende rollen spelen. Zij ‘schakelen’ en kiezen voor een situationele benadering: afhankelijk van de situatie bepalen zij hun rol.
> LEES MEER over de verschillende rollen in deel 3 van de serie Wikken en wegen in Arbo 11-2016. Het nummer verschijnt op 11 november.

Tussen ontzorgen en aan het denken zetten

In de ene adviesrol heeft het wikken en wegen een ander karakter dan in de andere. Maar hoe dan ook, risicoadviseurs staan klanten bij in het omgaan met risico’s. Daarbij zoekt de adviseur altijd naar een evenwicht tussen het ‘ontzorgen van de klant’ en het ‘aan het denken zetten van de klant’. In het eerste geval is sprake van sturing, in het tweede geval van ondersteuning door de adviseur. Van het eerste is vooral sprake bij triviale en operationele risico’s of maatregelen, dan pakken risicoadviseurs de rol van deskundige of helper. Van het tweede is sprake bij complexe of strategische vraagstukken, dan speelt de adviseur de rol van coach of partner.

Samen worstelen over gewenste adviesrol

Het worstelen over de gewenste rol beperkt zich overigens niet tot de risicoadviseurs zelf. Ook zijn klanten of opdrachtgevers ontkomen er niet aan. Die moeten zich afvragen welke rol zij verwachten van hun adviseur. Dat is niet altijd eenvoudig. Ook de klant moet wikken en wegen. Misschien is dat wel de belangrijkste kwaliteit van een risicoprofessional. Dat hij weet dat ook zijn klant worstelt. Dat hij zijn klant ervan weet te overtuigen dat zijn adviesrol als coach of partner neerkomt op gezamenlijk wikken en wegen.

 

Meer wikken en wegen?

> TIP: Doe mee met het GRATIS WEBINAR! Op woensdag 2 november vanaf 11 uur kunt u wikken en wegen over risico’s met Walter Zwaard (auteur en adviseur op het gebied van risicomanagement). Zwaard bespreekt tijdens dit webinar drie opvallende worstelingen: het beoordelen van risico’s; het uitvoeren van interventies en het kiezen van adviesrollen.

> TIP: Kom naar de Praktijkdag Wikken en wegen over risico’s op dinsdag 13 december in Veenendaal. Op deze praktijkdag delen ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk hun inzichten en kennis over wikken en wegen.

Reageer op dit artikel