artikel

Zorgplicht bij een cirkelzaag

RIE

Een medewerker bij een aanneembedrijf loopt letsel op bij zaagwerk met een cirkelzaag. Een kwestie van roekeloos gedrag of van gebrekkige zorgplicht?

Zorgplicht bij een cirkelzaag

Een man werkt als meewerkend uitvoerder bij een aanneembedrijf gespecialiseerd in onderhoudstimmerwerk. In april 2011 loopt hij tijdens werkzaamheden met een cirkelzaag letsel op aan de ringvinger van zijn rechterhand.

Noodzakelijke beveiliging ontbreekt

Het werkstuk is gaan wringen, waardoor zijn hand wegschoot en in aanraking kwam met het draaiende zaagblad van de cirkelzaag. Uit het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat de noodzakelijke beveiliging ontbrak: geen beschermkap, geen spouwmes of geleider, geen duwhout. Die ontbraken op de locatie. Onbekend was waar deze veiligheidsmiddelen zich wel bevonden. De werknemer stelt de werkgever bij de kantonrechter met succes aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. De werkgever gaat in beroep.

Werkgever: bewuste roekeloosheid

Het gerechtshof stelt vast dat het letsel is opgelopen tijdens de uitoefening van het werk en dat de werkgever zijn zorgplicht onvoldoende is nagekomen (art. 7:658 BW). De werkgever vindt echter dat er sprake was van bewuste roekeloosheid van de werknemer. Het hof stelt dat voor bewust roekeloos handelen vereist is dat de werknemer zich tijdens zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande gedraging bewust is van het roekeloos karakter van zijn handelen (vgl. HR 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2142).

Werknemer: veiliger met meer ervaring

Volgens de werkgever was dat zo, omdat de werknemer op eigen initiatief de zaagklus met de cirkelzaag overnam van een minder ervaren collega. Hij vond de situatie onveilig. De werkgever betoogt dat de werknemer het werk stil had moeten leggen, in plaats van het zaagwerk over te nemen. Het hof verwerpt dit verweer. Uit de verklaring van de werknemer blijkt dat hij een collega het werk onveilig zag uitvoeren: met het zaagblad omhoog en zonder geleider. De werknemer vond dat hij het werk met zijn ervaring veiliger kon doen. Hij nam het over en liet het zaagblad zakken.

Rechter: veilig zagen onmogelijk

Op grond van deze feiten is er geen sprake van roekeloos handelen. De werkgever moet immers zorgen voor de vereiste beschermingsmiddelen op machines en verbieden machines zonder bescherming te gebruiken. Dat verbod was niet gegeven. De beschermingsmiddelen ontbraken en waren zelfs onvindbaar. Daarmee ontbrak voor de werknemer de mogelijkheid om op een veilige manier te zagen met de cirkelzaag. Het beroep wordt verworpen.

 

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2030

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

[box type=”shadow” ]> Voorkom discussie, werk veilig met machines. Lees hoe in het boek Productieve machineveiligheid.
> Hoe kunt u risicoafwegingen in de praktijk vormgeven? U leert het op de praktijkdag Wikken & wegen, op 13 december in Veenendaal.[/box]

Reageer op dit artikel