artikel

Boete aan banden

RIE

Een werknemer raakt gewond als er autobanden op hem vallen bij het lossen van een zeecontainer. Had de werkgever specifieke instructies moeten geven over de risico’s van vallende lading?

Boete aan banden

Een werknemer haalt met een heftruck een zeecontainer vol met autobanden. Bij het openen van de containerdeur valt er een band. Als de werknemer de band wil oprapen, vallen er nog meer banden bovenop hem. De werknemer breekt zijn heup.

Risico vallende lading algemeen bekend

De minister van SZW legt een boete op van 21.600 euro voor overtreding van artikel 3.17 Arbobesluit: de werkgever heeft niet al het redelijke gedaan om het ongeval te voorkomen. Bezwaar wordt in maart 2016 verworpen, de werkgever gaat in beroep. Hij vindt dat het risico van vallende lading bij het openen van containerdeuren algemeen bekend is. Ondanks de afspraak met de leveranciers om de banden in kettingslag te laden, kan lading altijd schuiven. Het ligt in de lijn van de verwachting dat een werknemer daarmee rekening houdt.

Is het vallen van lading optimaal beperkt?

De rechtbank stelt vast dat het valgevaar niet is voorkomen. De werknemer is immers tijdens het werk getroffen door vallende autobanden. Het gevaar was ook niet volledig te voorkomen. De volgende vraag is dan of het gevaar optimaal was beperkt. Volgens de rechtbank is dat het geval. Uit het boeterapport blijkt dat iedere werknemer bij aanstelling tekent voor kennisname en ontvangst van bedrijfsverkeersplan en Arboreglement. Alle chauffeurs krijgen instructie over het verplaatsen/weghalen van een containerchassis/trailer. Ieder kwartaal is er werkoverleg met veiligheid als vast agendapunt. Ook zijn de nodige instructies gegeven over mogelijke risico’s.

Incident geen aanleiding wijziging RI&E

Het is niet reëel van een werkgever te verwachten dat hij specifieke instructie geeft waarin staat dat een werknemer niet vlak achter een pas geopende container langs mag lopen. Zeker niet aan beroepschauffeurs. Het mag toch als algemeen bekend gelden dat juist zij weten dat er lading uit containers kan vallen. Ook de KAM-beleidsmedewerker van brancheorganisatie VACO zag in het incident geen aanleiding de RI&E aan te passen. Volgens de werknemers was er voortdurend toezicht. De rechtbank concludeert dat er geen sprake was van overtreding van de arbowetgeving en verklaart het beroep gegrond.

 

Bron: Rechtbank Rotterdam, 11 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:256
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel