artikel

Goed checken bij duwen en trekken

RIE

Duwen en trekken in het werk is een onderbelicht thema binnen de fysieke belasting. Onterecht, want belasting door duw-trektaken komt veel voor en verhoogt de kans op schouderklachten.

Goed checken bij duwen en trekken

De nieuwe Duw en Trek Check (DUTCH) maakt duidelijk of de belasting in een specifieke situatie inderdaad te hoog is en welke maatregelen daartegen mogelijk zijn.

Meer kans op schouderklachten

Na rug- en nekklachten zijn schouderklachten de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. Van alle Nederlandse werknemers heeft 22% regelmatig of langdurige schouderklachten (NEA 2015). De kans op schouderklachten gaat aanzienlijk omhoog door het uitvoeren van duw-trektaken in het werk, zo concluderen Hoozemans e.a. (2014) op grond van literatuurstudie onder totaal 8.279 werknemers.

Duwen en trekken in de RI&E

Volgens de Arbowet moeten werkgevers de risico’s van duwen en trekken opnemen in hun risico-inventarisatie en -evaluatie. Bij een te hoog risico moeten zij maatregelen vaststellen in het plan van aanpak. Als de RI&E onvoldoende houvast biedt om inzicht in de risico’s te krijgen, kan de DUTCH uitkomst bieden.

Inzicht in zwaarte van duw-trektaken

Om inzicht te krijgen in de zwaarte van de duw-trektaken en in maatregelen om de risico’s te kunnen reduceren, heeft TNO de DUTCH ontwikkeld. De gebruikers voeren allerlei relevante informatie in over hun activiteiten, zoals hoe vaak ze duw-trekhandelingen uitvoeren en wat de handhoogte daarbij is. Verder vraagt de DUTCH naar kenmerken van het materiaal (bijvoorbeeld een rolcontainer) en de omgeving (type ondergrond, drempels).

[box type=”shadow” ]De DUTCH is mogelijk gemaakt door het ministerie van SZW in het kader van het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden 2015-2018 van TNO. De tool kwam tot stand door onderzoek en de expertise van een expertgroep. Naast de auteurs zaten in die expertgroep: Marco Hoozemans (FGB/VU), Paul Kuijer (Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/AMC), Hetty Vermeulen (VHPhp) en Bert Moss (Inspectie SZW).[/box]

Evaluatie van score via stoplichtmodel

Op basis van de invoer berekent de tool het gemiddelde en maximale kargewicht (kar en belading samen). Voor de evaluatie van de score gebruikt de DUTCH een stoplichtmodel: groen voor ‘fysiek veilige taak, kleine kans op klachten’; oranje voor ‘fysiek zware taak, risico op klachten’ en rood voor ‘fysiek zeer zware taak, hoog risico op klachten’. Bij oranje of rood geeft de tool adviezen over maatregelen ter verlaging van de belasting en verwijst naar voorbeelden van concrete maatregelen in de Wegwijzer fysieke belasting.

Wetenschappelijk onderbouwd én praktisch

De aanleiding voor de ontwikkeling van de DUTCH? Er was geen vrij beschikbaar en wetenschappelijk onderbouwd instrument dat ook nog eens praktisch toepasbaar was. Na literatuuronderzoek en bestudering van biomechanische modellen kozen de ontwikkelaars voor toepassing van de zogenaamde Mital- en Snooktabellen (Mital e.a. 1997; Snook & Ciriello 1991). Deze tabellen geven op basis van zelfrapportage de maximale handkracht weer voor verschillende duw-trektaken gedurende de hele dag.

> De Duw en Trek Check is vrij beschikbaar op de TNO-site.

 

> Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Double Dutch’ van Marjolein Douwes en Reinier Könemann. Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel