artikel

Bedolven onder het werk … zorgplicht?

RIE

Een universitair geschoolde parttime warehouse manager raakt ernstig gewond bij een arbeidsongeval. Is er sprake van tekortgeschoten zorgplicht, ook als de Inspectie SZW de werkgever slechts een boete heeft gegeven voor te laat melden en niet voor tekortschietende arbozorg?

Bedolven onder het werk … zorgplicht?

Een universitair student management, economie en consumentenwetenschappen loopt stage bij een groothandel in akkerbouwproducten en veevoer. Na zijn stage maakt hij een masterscriptie over de opslag. Een van zijn aanbevelingen is om de opslag in eigen beheer te doen. Het bedrijf huurt een loods en de oud-student krijgt een contract van 10 maanden voor twee dagen per week als ‘manager Warehouse & Logistics’.

1000 kg op onderlijf: verbrijzelde been en voet

In juni 2014 krijgt hij bij het lossen van lading uit een vrachtwagen met behulp van een pompwagen een pallet met daarop 40 zakken – totaal 1000 kg – op zijn onderlichaam. Daarbij worden zijn linkerbeen en voet verbrijzeld. Hij stelt het bedrijf aansprakelijk voor de schade. De Inspectie SZW heeft het ongeval achteraf niet kunnen reconstrueren omdat de loods was volgepakt met goederen. Zij heeft alleen een boete opgelegd wegens te late melding.

Precieze toedracht onduidelijk, sowieso zorgplicht

De kantonrechter stelt vast dat de toedracht van het ongeval onduidelijk is. Er is een tweehoog gestapelde pallet gevallen met daarop lading. Of dit is gebeurd zoals de werkgever stelt (de pallet met de zakken is omgevallen omdat deze instabiel was geworden) of zoals de werknemer stelt (de stapel is omgevallen omdat een tussenliggende pallet brak), in beide situaties is de werkgever aansprakelijk omdat hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Geen sprake van opzet of roekeloosheid werknemer

Als een tussenliggende pallet is gebroken was het materiaal niet in goede staat en is de werkgever op die grond aansprakelijk. Als de stapel door het instabiel worden is omgevallen is de werkgever aansprakelijk omdat hij geen instructie heeft gegeven dat pallets niet gestapeld mochten worden vervoerd, terwijl deze wel gestapeld in de loods stonden opgeslagen. Hieraan doet niet af dat het voor de werknemer wellicht duidelijk had moeten zijn dat gestapeld verplaatsen gevaarlijk kan zijn. Maar dat is nog geen opzet of bewuste roekeloosheid.

Boete voor laat melden, niet voor schending zorgplicht

Het bedrijf stelt dat het aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De Inspectie SZW heeft immers enkel een boete opgelegd wegens niet tijdig melden, en niet wegens onvoldoende arbozorg. Dat er geen veiligheidsbeleid is en dat toezicht ontbreekt, impliceert nog geen schending van de zorgplicht. Zeker nu de werknemer zelf een significante verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen veiligheid en het voorkomen van ongevallen, waarbij ook diens opleidingsniveau en kennis een rol spelen.

Slachtoffer niet verantwoordelijk voor eigen veiligheid

De rechter gaat hier niet in mee. De zorgplicht van art.7:658 BW vereist een hoog veiligheidsniveau van de betrokken werkruimte, werktuigen en gereedschappen, alsmede van de organisatie van de werkzaamheden. De zorgplicht vereist ook dat de werkgever toezicht houdt op behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies. Vaststaat dat die in het geheel niet zijn gegeven. Ook het verweer dat het slachtoffer voor zijn eigen veiligheid verantwoordelijk was gaat niet op. Daarmee is het bedrijf aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval.

 

Bron: Kantonrechter Utrecht, 14 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2812
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel