artikel

Van arbofabels naar risicogestuurd werken

RIE

Het denken over veiligheid en arborisico’s kenmerkt zich door een aantal achterhaalde beelden over veiligheid: de veiligheidsfabels. Daarnaast staat arboveiligheid in de mondiale risico top 55 bepaald niet bovenaan.

Van arbofabels naar risicogestuurd werken

De risicoparadox die zo ontstaat kunnen we oplossen met risicogestuurd werken, betoogt Martin van Staveren.

Werken is zelden 100% risicovrij

Lets face it: werken is zelden 100% risicovrij. Volgens de Arbowet moeten organisaties dan ook periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren, de bekende RI&E. Dit is feitelijk een vorm van risicomanagement, met focus op arborisico’s. Immers, volgens de ISO 31000 richtlijn voor risicomanagement is risico het effect van onzekerheid op doelstellingen. Arborisico’s zijn zo effecten van onzekerheid op arbodoelstellingen. Denk aan verzuim, gezondheid, welzijn en werkplezier.

Lets face it: werken is zelden 100% risicovrij

Relevantie arboveiligheid en 95 andere problemen

Probleem: veiligheid scoort niet hoog op relevantie. Dit blijkt uit het Global Risk Management Survey 2017 van risicoadviseur Aon. In deze mondiale risico top 55 staat arboveiligheid op plek 27. De kans is dus groot dat 26 toprisico’s méér aandacht krijgen dan arborisico’s, omdat niet-arboprofessionals ze als minder relevant beoordelen. Maar veiligheid heeft nog meer problemen. Volgens veiligheidscriticus Carsten Busch zelfs 95 problemen. Hij beschrijft ze allemaal in zijn recente boek Veiligheidsfabels 1-2-3.

Risicoparadox: risicomanagement om doelen te bereiken

De twijfelachtige veiligheidsrelevantie en de vele veiligheidsfabels bevestigen de zogenoemde risicoparadox: risicomanagement lijkt noodzakelijk om de vaak uitdagende organisatiedoelen te realiseren. Denk bij die doelen eens aan arbo-aspecten als ziekteverzuim, maar ook aan bijvoorbeeld omzet, winstgevendheid en patiënt- of klanttevredenheid. Wat blijkt? Lang niet elke organisatie past risicomanagement al breed, diepgaand en met bewezen effectiviteit toe.

Probleem: veiligheid scoort niet hoog op relevantie

Wereld te complex voor rigide beheersing met regels

Wat is de oorzaak van deze risicoparadox? En wat is de oplossing? Het in veel organisaties gangbare risicomanagement legt een te sterke nadruk op (schijn)maakbaarheid en steeds meer bureaucratische controle. De genoemde fabels bevestigen dit instrumentele risicomanagement waarbij de nadruk ligt op verantwoording en rigide beheersing met regels. Dit werkt niet meer, de huidige (organisatie)wereld is hiervoor te complex.

6 algemeen toepasbare risicostappen voor risicosturing

Rijst de vraag: is er ontsnapping mogelijk uit het web van de risicoparadox en de bijbehorende veiligheidsfabels? Met andere woorden, kan integraal risicomanagement – met voldoende aandacht voor arborisico’s – een aantoonbaar nuttige rol gaan spelen om de vaak uitdagende doelstellingen van organisaties te realiseren? Het antwoord: jazeker, door risicosturing. Risicosturing of risicogestuurd werken is niets anders dan het toepassen van zes algemeen toepasbare risicostappen in de bestaande werk- en managementprocessen.

De 6 risicostappen sluiten naadloos aan op de RI&E

Integrale benadering voor alle aan elkaar gerelateerde risico’s

Deze zes algemene risicostappen sluiten naadloos aan op de wettelijk verplichte RI&E. Daarbij gaat risicogestuurd werken verder dan arborisico’s. Het is een integrale benadering voor alle aan elkaar gerelateerde risico’s die de organisatiedoelen bedreigen. Want de arboprofessional kan alleen effectief met arborisico’s omgaan door ook de niet-arborisico’s die daaraan vast zitten te beschouwen. Oftewel, door integraal risicogestuurd te gaan werken.

Dr. Martin van Staveren | staat voor anders omgaan met risico’s. Vanuit risicobureau VSRM adviseert hij allerlei soorten organisaties over realistisch en vernieuwend risicomanagement. Van Staveren is ook kerndocent aan de executive masteropleiding Risicomanagement, Universiteit Twente. 

> GRATIS DOWNLOAD: Aan de slag met risicogestuurd werken? Download de whitepaper met 20 tips.

> LEESTIP: Veiligheidsfabels 1-2-3 van Carsten Busch. In dit boek komen 95 fabels binnen het veiligheidsvak aan de orde, met ruim aandacht voor certificering en cultuur.

Reageer op dit artikel