artikel

Struikelpartij door slacklines: zorgplicht?

RIE

Een stagiaire zet slacklines in bij een les lichamelijke oefening. De leerkracht struikelt erover en raakt arbeidsongeschikt. Heeft de school haar zorgplicht geschonden en draait zij op voor vergoeding van de schade?

Struikelpartij door slacklines: zorgplicht?

Een leerkracht werkt in het basisonderwijs, met de bevoegdheid om bewegingsonderwijs te geven. Zij mag daarmee les geven op alle onderdelen binnen dit vakgebied. Op de openbare basisschool geeft zij als groepsleerkracht ook bewegingsonderwijs.

Leerkracht struikelt na de les over de slacklines

In 2014 geeft een derdejaars stagiair van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding bewegingsonderwijs aan haar groep. De stagiair laat de leerlingen balanceren op twee slacklines (nylon koord dat strak gespannen is op enkelhoogte tussen twee bevestigingspunten, zie filmpje). Direct na de les valt de leerkracht over de lijnen en breekt haar ellebogen. Zij raakt volledig arbeidsongeschikt en krijgt een IVA-uitkering. De leerkracht verzoekt bij de bestuursrechter op grond van de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO) vergoeding van haar schade.

Artikel 5 ZAPO en artikel 7:658 BW geven zelfde zorgplicht

De rechtbank oordeelt als volgt. Op grond van de ‘Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ kan een zelfstandig verzoek bij de bestuursrechter worden gedaan voor veroordeling van een bestuursorgaan tot vergoeding van schade. Artikel 5 ZAPO geeft eenzelfde zorgverplichting als artikel 7:658 BW. De zorgplicht gaat ver, maar betekent niet dat elk denkbaar risico moet worden uitgebannen. Wel moeten die maatregelen worden genomen die redelijkerwijs de veiligheid waarborgen.

Niet relevant dat hulpmiddel niet in RI&E stond

De schoolleiding wist niet dat de stagiair slacklines zou gebruiken, maar heeft voldoende onderbouwd dat dit een verantwoord hulpmiddel is. De stagiair heeft op eigen initiatief de zelf meegenomen slacklines ingezet. Dat dit hulpmiddel niet in de RI&E stond en ook niet in het onderhoudsrapport was opgenomen, is niet relevant. Beide rapportages richten zich op de vraag of de hulpmiddelen op zichzelf nog voldoen. Dus niet op de vraag of de aanwezigheid ervan het in de gymzaal tot een (on)veilige situatie voor leerlingen of medewerkers zou kunnen leiden.

Risico van struikelen of vallen bestaat altijd en overal

De leerkracht heeft zich vooraf door de stagiair laten voorlichten over de opstelling van de slack­lines, omdat zij daar niet mee bekend was. Na die uitleg had zij kunnen zeggen dat zij het gebruik onverantwoord vond. Het risico ergens over te struikelen of te vallen bestaat altijd, in of buiten een sportzaal. De rechtbank ziet geen redelijke maatregelen waarmee het ongeluk te voorkomen was geweest. De conclusie is dat schoolleiding zijn zorgplicht niet heeft geschonden. Het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

 

Bron: Rechtbank Groningen, 21 augustus 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3387
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel