artikel

Geen RI&E, wel duidelijke mondelinge afspraken

RIE

Een monteur laat het leven bij een arbeidsongeval in een bedrijfshal van een mestverwerker. Een schriftelijke RI&E ontbreekt. Maar er golden zeer duidelijke mondelinge afspraken, die bij elke medewerker bekend waren. In hoeverre kun je van een werkgever in een klein bedrijf eisen dat hij naleving elke keer ter plekke controleert?

Geen RI&E, wel duidelijke mondelinge afspraken

Een bedrijf verwerkt organische en dierlijke meststoffen tot gedroogde mest, onder meer als grondstof voor de akkerbouw. De eigenaar van het mestverwerkingsbedrijf heeft de dagelijkse leiding over zes personeelsleden. Er wordt mest met vrachtwagens aangevoerd in hal 1, de ‘vuile’ hal. Men lost de mest ter plaatse met een shovel. Na het mengen gaat de mest naar hal 2 voor bewerking in een droogtunnel.

In het bedrijf gelden duidelijke mondelinge afspraken

Er gelden zeer duidelijke mondelinge afspraken dat niemand de hallen mag betreden als met de shovel wordt gewerkt. Ook moeten medewerkers oranje vestjes dragen en geldt er een meldingsplicht. Deze en andere afspraken zijn tijdens diverse werkoverleggen besproken. Op 28 september 2016 komt een onderhoudsmonteur de hal in waar een collega met een shovel bezig is. Op enig moment komt die monteur onder de shovel en overlijdt.

> LEES OOK: Top 5 ernstige ongevallen op de werkvloer

Het Openbaar Ministerie vervolgt het mestverwerkingsbedrijf. Want dat heeft als werkgever al dan niet opzettelijk in strijd met de Arbowet handelingen verricht en/of nagelaten. En dit terwijl het wist of redelijkerwijs kon weten dat daardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers ontstond of te verwachten was.

Maar het bedrijf heeft geen RI&E met plan van aanpak

De rechtbank overweegt dat een werkgever schriftelijk moet vastleggen wat de risico’s op de werkplek zijn. Ook moet hij de risicobeperkende maatregelen tegen die risico’s beschrijven (art. 5 Arbowet). Maar een schriftelijke RI&E ontbrak hier. Wel waren er mondelinge afspraken gemaakt over hoe en onder welke voorwaarden mensen de hallen mochten betreden. Inmiddels heeft het bedrijf wel een RI&E opgesteld, die is getoetst door een geregistreerde HVK’er.

> LEES OOK: Zo staat uw RI&E ervoor

Toch heeft het bedrijf wel goed nagedacht over de risico’s

De rechtbank vindt dat het ontbreken van een schriftelijk RI&E niet betekent dat het bedrijf onvoldoende heeft nagedacht over de risico’s. Over de voorlichting (art. 8 Arbowet) hebben alle werknemers verklaard dat zij op de hoogte waren van de mondeling doorgegeven regels. Die mondelinge afspraken kwamen bij ieder werkoverleg aan de orde en boden voldoende houvast bij het uitvoeren van hun werk. Ook de vrachtwagenchauffeur van de shovel die tijdens het ongeval werd geladen, heeft verklaard te weten dat je niet in de hal mocht komen tijdens het werk met de shovel. Hij gaf aan dat daaraan strikt de hand werd gehouden. Daarnaast voldeed de shovel aan de essentiële veiligheidseisen van het Warenwetbesluit machines (art. 7.2 Arbobesluit).

> LEES OOK: Een RI&E? Denk vooral goed na over risico’s, zegt Ben Ale

Werkgever klein bedrijf kan niet steeds naleving checken

De rechtbank vindt dat een bedrijf ervan uit mag gaan dat werknemers na bespreking van de instructies die ook naleven. Van een werkgever met een bedrijf van beperkte omvang mag je niet vragen dat hij iedere keer aanwezig is bij het laden van een vrachtwagen. Om daar vervolgens ter plaatse te controleren of medewerkers de veiligheidsinstructies daadwerkelijk opvolgen. Meer maatregelen waren onder de omstandigheden van dit geval niet nodig.

> LEES OOK: Motiveren met minder regels en meer vertrouwen

Om die reden oordeelt de rechtbank dan ook dat de mestverwerker van tevoren goed heeft nagedacht over de risico’s. En dat de medewerkers bovendien goede voorlichting en instructies hadden ontvangen. De rechtbank spreekt de mestverwerker daarom vrij.

Bron: Rechtbank Zwolle, 28 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1816

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: DOWNLOAD de gratis whitepaper Top 5 ongevallen op het werk

Reageer op dit artikel