blog

De glazen bol

RIE

In mijn jonge jaren bezocht ik vaak de jaarlijkse kermis in mijn geboortedorp. Eerst gefascineerd door de botsautootjes en op latere leeftijd vooral door de meisjes die daar vrij rondliepen.

De glazen bol

Maar bijna altijd stond ik vol bewondering te kijken naar de geheimzinnige, veelal extravagant geklede en vaak ravissante dame die jou de toekomst kon voorspellen: de waarzegster.
Er waren er bij die kaarten legden – kun je nog steeds op internet doen –, er waren erbij die je de hand lazen, maar de meest bijzondere vond ik wel de dame met de glazen bol. Dat je daaruit de toekomst kon vertellen, vond ik toch wel heel bijzonder. Ik ben nooit naar binnen gegaan. Misschien bevreesd voor de toekomst?

Wie niet horen wil, moet maar voelen

Die glazen bol brengt mij bij het ministerie van SZW. Die treedt sinds 2013 strenger op bij overtredingen van de arbowetgeving. De boetebedragen zijn verdubbeld, zodat notoire overtreders in hun portemonnee worden getroffen. Op zich een loffelijk streven: wie niet horen wil, moet maar voelen! De bedragen staan in de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Die geeft ook regels voor vermeerdering of vermindering van de boetes. Voor vermindering moet de werkgever aantonen dat hij de veiligheid op orde heeft.

Voorval beschreven in RI&E

Met als eerste vereiste dat het voorval beschreven staat in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Verder moet er aantoonbaar een veilige werkwijze zijn gehanteerd, voorlichting zijn gegeven en moet het (redelijkerwijs) te houden toezicht zijn uitgeoefend. De vereisten waren cumulatief. Op aandringen van de Raad van State is de Beleidsregel in 2015 aangepast. De Raad vond dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de inspanningen van de (bonafide) werkgever om veilig werken te bevorderen, ten opzichte van de werkgever die daaraan weinig tot niets doet.

Cumulatieve vereisten geschrapt

Het cumulatieve is geschrapt. Bij de beoordeling van de kortingscriteria geldt niet meer en/en maar of/of. Maar in de praktijk blijft de uitwerking nogal achter. Als twee mannen op een te ontwikkelen bouwterrein een putdeksel moeten openen, gebruikt een van hen een puthaak, het daarvoor voorgeschreven middel. Als het deksel halverwege blijft steken, gaat zijn collega ongevraagd helpen door het deksel met zijn handen omhoog te tillen. Daardoor schiet de puthaak los. De helper kan het deksel niet meer houden en raakt met zijn hand bekneld tussen deksel en putrand. De boete die de werkgever krijgt wordt met 25 procent verminderd omdat er een veilige werkwijze was ontwikkeld.

Juiste werkwijze correct toepassen

De minister verwerpt de overige bezwaren van de werkgever. Het voorval was immers niet beschreven in de RI&E, er waren geen specifieke instructies voor het openen van een putdeksel uitgevaardigd en daarmee kon er ook geen sprake kon zijn van adequaat toezicht. Dat toezicht moet immers gericht zijn op het correct toepassen van de juiste werkwijze. Voor het (kleine) bedrijf resteert daarom een boete van ruim 8.000 euro. Een bedrijf dat ook niet als notoire overtreder valt aan te merken. Alleen een bedrijf dat deze werkwijze niet in de RI&E had staan. Omdat je sommige dingen nu eenmaal niet – als een waarzegger – kunt voorzien in je glazen bol.

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

[box type=”shadow” ]TIPS:
> U vindt heel veel over de RI&E bij elkaar in het RI&E-dossier.
> Lees meer over de RI&E, download de GRATIS whitepaper
> Vind de antwoorden op al uw RI&E-vragen in RI&E in 100 vragen[/box]

Reageer op dit artikel