nieuws

Veiligheid zelf regelen

RIE

Het zelf organiseren van gezond en veilig werken levert goede resultaten op. Dat stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Veiligheid zelf regelen

Met het in 2014 gestarte Programma Zelfregulering wil de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW een beweging tot stand brengen waarbij branches en bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van gezond en veilig werken en dit borgen in de bedrijfscultuur. Op de website  Gezondenveiligwerkt.nl krijgen werkgever en werknemer hiervoor handvatten aangereikt.

Geen pure zelfregulering

Het gaat in het programma niet om pure zelfregulering, waarbij de overheid zich helemaal terug zou trekken. Het ministerie van SZW wil dat werkgevers en werknemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen in aanvulling op regulering door de overheid. Dat betekent dat een bedrijf niet alleen voldoet aan de wet- en regelgeving, gebruikmaakt van de inzet van technische middelen en organisatie en governance inricht voor gezond en veilig werken. Het betekent vooral ook dat het aandacht besteedt aan gedrag en borging van ‘het zelf organiseren’ van gezond en veilig werken in de bedrijfscultuur.

Dynamische RI&E

Een voorbeeld van een branche die dit heeft opgepakt is het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Dit instituut gaat met het project ‘Zelfregulering, Onderweg naar een dynamische RIE’ zelf aan de slag met gezond en veilig werken binnen de branche.

>Meer weten over de dynamische RI&E? Volg de opleiding Begeleiden van een dynamische RIE of: Toetsen van een dynamische RIE.

Reageer op dit artikel