nieuws

Test uw kennis over de RI&E

RIE

Werkgevers moeten periodiek de arbeidsrisico’s in hun organisatie in kaart brengen met de RI&E. En maatregelen nemen om die risico’s weg te nemen of te verkleinen in een plan van aanpak.

Test uw kennis over de RI&E

Zonde dus dat veel bedrijven nog steeds geen RI&E hebben. Of geen goede. Of een onvolledige. Of dat de actualiteit ervan te wensen overlaat.

Geen RI&E

Op die manier blijven noodzakelijke maatregelen achterwege om werknemers veilig en gezond te laten werken. Hoe komt het toch dat er bedrijven zijn die nog altijd geen RI&E hebben? Of eentje met de dynamiek van een dooie tijger? Soms is dat uit gemakzucht, soms uit onwil. Maar heel vaak ligt het aan iets anders. Het blijkt in sommige gevallen gewoon niet eenvoudig te zijn om de risico’s op en rond het werk waar te nemen. Met als resultaat: een onbewust onvolledige risico-inventarisatie.

Gebrek aan kennis

Is er sprake van een gebrek aan kennis bij werkgevers over de risico’s in hun organisatie, dan kan het zomaar gebeuren dat zij verkeerde afwegingen maken. Soms speelt bij die verkeerde afwegingen simpelweg een gebrek aan kennis over de RI&E mee. Dat kennisgebrek zorgt ervoor dat met name werkgevers in het midden- en kleinbedrijf soms verzuimen om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Of om ‘m actueel te houden.

> Zit het wel goed met uw kennis over de RI&E? KLIK HIER en doe het RI&E-testje.

Reageer op dit artikel