nieuws

Bouwvakkers voelen zich opgejaagd

RIE

De werkstress slaat nu ook toe bij bouwvakkers. Bijna de helft van de bouwvakkers voelt zich regelmatig opgejaagd om een klus snel te klaren. Dat percentage lag nog nooit zo hoog.

Bouwvakkers voelen zich opgejaagd

In 2009 stond nog 38 procent van de bouwvakkers regelmatig onder tijdsdruk op de bouwplaats. Dat percentage is in 2015 gestegen tot 48, blijkt uit onderzoek van kennis- en adviescentrum Volandis (voorheen Arbouw). De uitkomsten sluiten aan bij eerder onderzoek van TNO. Daaruit bleek dat ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress.

Opgejaagde gevoel oorzaak meer ongevallen in bouw?

Het is goed mogelijk dat het opgejaagde gevoel één van de oorzaken is van de toename van ongevallen in de bouw. Recentelijk werd bekend dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw dit jaar in vergelijking met het eerste half jaar van 2015 is gestegen met 56%, en het aantal ernstige ongevallen met 14%. Uit een enquête van TNO en CBS blijkt tevens dat werknemers in de bouw en in de metaalsector vaker dan in andere sectoren een arbeidsongeval krijgen waardoor ze tijdelijk niet kunnen werken.

Een juiste interventiemix levert een duidelijke bijdrage aan een gezonder en veiliger bouwbranche

Inspectie SZW

Arbowet: werkgevers moeten beleid hebben tegen werkstress

De Inspectie SZW lanceerde afgelopen maand een online zelfinspectietool waarmee werkgevers door de bril van de inspectie naar hun organisatie kunnen kijken. Om werkstress op de werkvloer te voorkomen moeten werkgevers volgens de Arbowet beleid hebben en maatregelen nemen. Zij moeten de risico’s van het werk, waaronder werkdruk, inventariseren en evalueren in een RI&E een een aanpak formuleren in een plan van aanpak.

Maar overtredingen fysieke belasting fors gedaald

Er is ook goed nieuws over het wel en wee van bouwvakkers. De Inspectie SZW bracht het nieuws dat het aantal overtredingen voor fysieke belasting in de bouw fors is gedaald: “In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57%; in 2015 was dat gedaald naar 19%. De situatie is daarmee duidelijk verbeterd.” Volgens de Inspectie blijkt uit het verminderde aantal overtredingen duidelijk dat een juiste interventiemix van groot belang is. Die mix bestaat uit overleg, samenwerking met branches, een goede communicatie en waar nodig handhaving. “Het levert een duidelijke bijdrage aan een gezondere en veiligere bouwbranche.”

Bron: renovatieprofs.nl

 

> TIP: Ga werkstress te lijf met het praktische boek 5 sterrenaanpak voor een gezonde werkdruk

Reageer op dit artikel