nieuws

Werk veilig met elektromagnetische velden

RIE

Blootstaan aan elektromagnetische velden? Voor mensen die werken met elektrische lasprocessen en andere metaalbewerkingsapparatuur, hoort dat erbij. Soms is sprake van overschrijding van de grenswaarden, blijkt uit recent onderzoek.

Werk veilig met elektromagnetische velden

Het goede nieuws: met relatief eenvoudige maatregelen is overschrijding meestal te voorkomen.

Europese richtlijn maximale blootstelling

In de maakindustrie zijn diverse installaties en technieken in gebruik die een potentieel hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF) veroorzaken. Op Europees niveau is een discussie gevoerd over de regelgeving en de geadviseerde limitering van blootstelling. Dit heeft geleid tot een Europese Richtlijn (2013/35/EC) waarin die uitkomsten zijn verwerkt. De richtlijn geeft de maximale blootstelling aan EMF weer van werknemers bij verschillende frequenties. De richtlijn geldt ook voor blootstelling bij metaalbewerking.

Blootstelling overschrijdt soms grenswaarden

Op verzoek van FME en Koninklijke Metaalunie heeft Keuringsinstituut DNV GL onderzoek gedaan naar de waarden van elektromagnetische velden in de praktijk. Onderzocht zijn inductiesmeltovens, elektrische lasapparatuur, puntlasapparatuur, inductieverwarmers, weerstandsverwarmers en wisselstroommagneten voor niet-destructief materiaalonderzoek. Uit de meetresultaten bleek dat de blootstelling in de buurt van apparatuur voor metaalbewerking de grenswaarden soms overstijgt.

Factsheets maatregelen tegen overschrijding

Werkgevers moeten de risico’s van werken met elektromagnetische velden vastleggen in de RI&E. Met relatief eenvoudige maatregelen is deze overschrijding in de meeste gevallen te voorkomen. Die maatregelen zijn beschreven in een aantal factsheets die bijdragen aan een veiliger werkplek. De factsheets zijn een goede basis voor de instructie van werknemers die werken met of bij las- of puntlas-apparatuur, inductieverwarmers en inductiesmeltovens om veilig te werken met deze apparaten.
> De factsheets zijn te downloaden op de site van de FME.

 

> Meer over elektromagnetische velden? U vindt het in de Praktijkgids Arbeidsveiligheid.

Reageer op dit artikel