nieuws

Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017

RIE

Op 1 juli 2017 was het zover: toen is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet officieel in werking getreden.

Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017

De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De nieuwe Arbowet kon daarmee volledig in werking treden per 1 juli 2017, inclusief second opinion en klachtregeling.

Nieuwe Arbowet en gewijzigd Arbobesluit gelden per 1 juli

Het inwerkingstredingsbesluit tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is op 19 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant (Stb.nr. 254). In de Staatscourant is ook het besluit gepubliceerd dat betrekking heeft op de second opinion en de klachtenprocedure van de bedrijfsarts (Stb.nr. 255). In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden van de nieuwe Arbowet.

> LEES OOK: Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

RI&E update: basiscontract en preventiemedewerker

De herziening van de Arbowet maakt aanpassing van de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) noodzakelijk. Bedrijven moeten hun RI&E tijdig op een paar punten updaten. Daarbij gaat het om de eisen voor het basiscontract en de taken van de preventiemedewerker. De nieuwe Arbowet biedt de preventiemedewerker nieuwe kansen. Die kan meer gedaan krijgen door op een slimme manier de krachten te bundelen met de ondernemingsraad.

> LEES OOK: Handige checklist voor het basiscontract
> LEES OOK: Preventiemedewerker, versterk je positie

[box type=”shadow” ]Belangrijkste wijzigingen in de Arbowet

 • Medewerkers hebben directe toegang tot de bedrijfsarts via ‘open spreekuur’ of arbeidsomstandighedenspreekuur.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Afspraken over arbodienstverlening liggen vast in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. Daarin staat in elk geval:
  * dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek
  * hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren
  * hoe de toegang is geregeld tot bedrijfsarts, preventiemedewerker en ondernemingsraad
  * hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion
  * hoe klachtenprocedures werken
  * hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten
 • De Inspectie SZW krijgt ruimere mogelijkheden voor sancties aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract beboeten.
 • De or krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Ondernemingsraad en werkgevers moeten zich goed laten informeren over hun rechten en plichten bij de overeenkomsten met arbodienstverleners.[/box]

 

TIPS

> Alles over de Arbowet? DOWNLOAD de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet.

> Meer over de nieuwe kansen voor de preventiemedewerker? Volg de praktijkopleiding Preventiemedewerker.

> Up-to-date met alle arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Reageer op dit artikel