nieuws

Meer veiligheidsbesef via houding en gedrag?

RIE

AkzoNobel is in Delfzijl een programma op het gebied van Contractor Safety Management (CSM) gestart. Doel: het besef van risico’s en veiligheid verbeteren bij eigen medewerkers én bij contractors.

Meer veiligheidsbesef via houding en gedrag?

Middelen als taakrisico-analyses en werkvergunningen zijn volgens het chemiebedrijf niet voldoende. “Het gaat vooral om houding en gedrag.”

Gedrag spil in relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Belangrijk is dus vooral hoe mensen zich gedragen. Zij moeten zich realiseren dat een werkvergunning méér is dan een stukje papier. Het is een veiligheidsafspraak. Dat betekent dat medewerkers de afgesproken veiligheidsmiddelen dragen en hun werk overeenkomstig de werkvergunning uitvoeren. Dat bekent ook dat iemand ‘stop’ durft te zeggen wanneer hij een onveilige situaties ziet en daarover de discussie kan aangaan. Dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer een open en professionele relatie met elkaar onderhouden moet zich vertalen in verbeterde veiligheidsprestaties.

Contractors betrekken bij Behaviour-Based Safety

Daarom richt het programma zich vooral op het herkennen van riskante handelingen, het bespreken van incidenten, het delen van informatie, het uitwisselen van safety alerts en het actief betrekken van contractors bij Behaviour-Based Safety. Dat laatste is een veiligheidsprogramma waarbinnen collega’s elkaars gedrag tijdens een klus observeren en bespreken. Bovendien gaat de frequentie van het reguliere onderlinge overleg in het Contractor Safety Panel omhoog.

Bron: chemieparkdelfzijl.nl

 

Reageer op dit artikel