nieuws

Weinig werkplezier bij 1 op 3 rechercheurs

RIE

Intimidatie, discriminatie, pesten. Een op de drie medewerkers van de recherche ervaart weinig werkplezier. Meer dan de helft (55%) geeft aan moeite te hebben om thuis ‘los te komen’ van zijn werk.

Weinig werkplezier bij 1 op 3 rechercheurs

Dat blijkt uit de medewerkersmonitor (MEMO) 2017 die de politie heeft gepubliceerd. Voor het onderzoek vulden 6.365 rechercheurs van de 10.806 aangeschreven medewerkers de vragenlijst in.
In 2016 vond dit onderzoek voor het eerst plaats onder medewerkers van de basisteams en dienst Infrastructuur. Dit jaar richtte de monitor zich op de Dienst Landelijke Recherche, Dienst Regionale recherche, Districtsrecherche en district Zeehaven.

35 procent rechercheurs ervaart weinig werkplezier

De resultaten laten zien dat 12 procent van de agenten veel werkplezier beleeft. Dat is iets meer dan de helft van het landelijk gemiddelde onder de totale Nederlandse beroepsbevolking. Van de rechercheurs zegt 35 procent weinig werkplezier te ervaren, tegen 22 procent gemiddeld in Nederland. Van de medewerkers geeft 3 procent aan regelmatig te worden gepest, bij 9 procent is dat een enkele keer het geval. Intimidatie komt bij 3 procent geregeld voor, discriminatie bij 2 procent. Medewerkers die zichzelf als allochtoon beschouwen scoren hoger op pesten en discriminatie: 10 procent heeft regelmatig last van pesten, 11 procent heeft te maken met discriminatie.

De MEMO, een RI&E op psychosociale arbeidsbelasting

De MEMO, een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op psychosociale arbeidsbelasting, laat zien welke aspecten van hun werk medewerkers energie geven en wat de werkgerelateerde risico’s zijn. Het korps zegt er belang aan te hechten daar zicht op te hebben, om maatregelen te kunnen treffen om de werkbeleving te verbeteren. De afspraak is dat elke leidinggevende samen met zijn medewerkers een plan van aanpak opstelt op basis van de uitkomsten van het onderzoek.

Bron: politie.nl

 

> TIP: Meer eigen regie in gezond werk? Kom naar het congres positieve gezondheid: de volgende stap.

> TIP: Volg de 1-daagse opleiding PSA in de RI&E

Reageer op dit artikel