nieuws

Risico, risico, wat is eigenlijk een risico?

RIE

We gebruiken de term ‘risico’ in de praktijk op verschillende manieren. Er bestaat dan ook een groot aantal omschrijvingen van het begrip.

Risico, risico, wat is eigenlijk een risico?

Sommige van deze beschrijvingen zijn tamelijk algemeen geformuleerd, andere beschrijvingen maken gebruik van preciezere verwoordingen.

Ongewenst effect en kans maal effect

Een voorbeeld van een algemene formulering is: risico is de mogelijkheid van een ongewenst effect.

Preciezere verwoordingen maken gebruik van de begrippen kans en effect. Risico wordt dan opgevat als een functie van deze twee begrippen. Deze veelgebruikte omschrijving neemt in de praktijk vaak de vorm aan van ‘kans maal effect’. Veel populaire relative ranking-methoden gaan uit van deze laatste benadering. In het kader van de RI&E zijn deze definities voldoende om mee uit de voeten te kunnen.

> Aan de slag met de RI&E? Zo vergeet u niets in de RI&E

Meervoudig verlies en gewogen combinatie

Er zijn overigens ook omschrijvingen waarin risico wordt opgevat als meervoudig verlies. In deze omschrijvingen ligt de nadruk erop dat zich uit elke situatie verschillende, in principe oneindig veel, ongewenste gevolgen kunnen ontwikkelen, elk met een bepaalde kans. Ten slotte zijn er de omschrijvingen die risico beschouwen als een gewogen combinatie. Bijvoorbeeld: risico is de afweging van de (kansgewogen) nadelige effecten tegen de (kansgewogen) gewenste effecten. Deze omschrijving geeft goed weer dat we niet alleen ongewenste, maar ook gewenste (bedoelde) effecten moeten beschouwen.

 

[box type=”shadow” ]> TIP: Lees meer over de RI&E, download de GRATIS whitepaper
> TIP: U vindt de antwoorden op al uw vragen over de RI&E in ‘RI&E in 100 vragen’[/box]

Reageer op dit artikel