nieuws

Knelplaatsen leveren gevaar op (RI&E-casus)

RIE

Hoeken en overgangsplaatsen van lopende banden en rolbanden zijn vaak niet voldoende afgeschermd tegen knelgevaar. Hierdoor komt beknelling van bedieners en onderhoudsmonteurs nogal eens voor.

Knelplaatsen leveren gevaar op (RI&E-casus)

Deze RI&E-casus is in een aantal opzichten bijzonder. Met name omdat het bedrijf extern en intern al was gewaarschuwd over het knelgevaar. Desondanks deed het bedrijf niets met de gesignaleerde risico’s en de voorgestelde maatregelen.

Knelplaatsen tussen as en frame leveren gevaar op

Een afdeling van een groot glasproductiebedrijf produceert veiligheidsglas. Twee glasplaten worden op elkaar gezet met ertussen een plasticfolie. Dit wordt geperst en opgewarmd tot 75º C. De glasplaten van verschillende afmetingen krijgen eerst een wasbeurt in een grote automatische wasmachine en komen dan terecht op een transportsysteem op een oplegtafel. Het transportsysteem brengt de platen via de oplegtafel naar een assemblagelijn. Het transportsysteem bestaat uit draaiende assen. Aan deze assen zitten oplegsteunen gemonteerd. Een deel van de assen bestaat uit twee delen die door middel van bouten aan elkaar zijn verbonden. Andere assen bestaan slechts uit één deel. De onderlinge afstand tussen de assen bedraagt 17 centimeter en ze draaien met een snelheid van ongeveer 30 mm/sec. Aan de uiteinden van de assen, bij de bedieningsplaats, bevinden zich knelplaatsen in de opening tussen de as en het frame. Deze knelplaatsen leveren gevaar op.

Linkerhand en -handschoen komen vast te zitten

Op de dag van het ongeval wil een Russische uitzendkracht via een scheidingsraam kijken of er een glasplaat uit de wasmachine komt. Op dat moment grijpt een as haar rechterhand. Zij wil met haar linkerhand de rechterhand lostrekken. Zij draagt aan de linkerhand een handschoen. De handschoen en haar linkerhand worden meegetrokken door de draaiende as waardoor zij komt vast te zitten. Een noodstop of een noodkoord is niet binnen haar handbereik. Door haar geschreeuw springt een collega naar de noodstop en zet de installatie stil. De nachtteamleider en deze collega knippen de handschoen door om haar hand vrij te krijgen. Daarna wordt zij naar het ziekenhuis gebracht.

Als gevolg van het ongeval breekt het slachtoffer haar linkermiddelvinger op verschillende plaatsen. De linker ringvinger en haar rechterhand zijn ontwricht. Het slachtoffer brengt negen dagen in het ziekenhuis door. Na enkele operaties volgen nog zes weken revalidatie.

> LEES OOK: Dodelijke schoonmaak draaiende machine

Wat zijn de oorzaken en lessen van dit ongeval?

De leverancier van het transportsysteem had de assen bij de bevestigingsplaatsen aan het frame niet afgeschermd. Veel fabrikanten vergeten plaatsen af te schermen, zoals de overgangen of bevestigingsplekken waar de werknemers moeten zijn voor bediening of onderhoud. De gebruiker moet dan door middel van een deugdelijke risicoanalyse dit soort, soms verborgen, gevaren opsporen en er een adequate oplossing voor vinden. De werkgever van deze uitzendkracht had het wel heel erg bont gemaakt. Uit het plan van aanpak van drie jaar vóór het ongeval blijkt dat er aan deze lijn risico’s bestonden in relatie tot ‘instructie, reparaties en onderhoud’. Drie jaar na dato waren de aanbevelingen uit dit plan nog niet uitgevoerd.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de R&E

Gebrekkige instructies en voorlichting, falende toezicht

Een jaar voor dit ongeval was het bedrijf een boeterapport aangezegd voor een bijna identiek ongeval. De inspecteur had het bedrijf gewezen op de mogelijke gevaren. En ook op de oplossingen om de knelplaatsen veiliger te maken en daarmee beknelling te voorkomen. Dit kon bijvoorbeeld met behulp van een lichtscherm of door het aanbrengen van platen tussen de assen en rollers of door een soort behuizing rond elke roller. In de RI&E en het plan van aanpak was uitdrukkelijk gewezen op de gebrekkige instructies en voorlichting, en het falende toezicht. Bovendien vonden er in het bedrijf in korte tijd drie meldingsplichtige ongevallen plaats. Desondanks beschikte het bedrijf slechts over een algemeen veiligheidsdocument.

> LEES OOK: De actuele normen voor machineveiligheid

Het bedrijf krijgt en betaalt een boete van 12.000 euro

Het bedrijf werd een boeterapport aangezegd. Artikel 7.7, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit werd in het boeterapport opgenomen. De bewegende delen van het arbeidsmiddel die gevaar opleverden, waren niet van zodanige schermen of beveiligingsinrichtingen voorzien dat het gevaar zoveel mogelijk werd voorkomen. De knelplaatsen van de assen bij de bedieningsplaatsen waren niet voorzien van schermen of een andere veiligheidsvoorziening. De afdeling Boete, Dwangsom en Inning (BDI) van de Inspectie SZW legde het bedrijf een boetebedrag van 12.000 euro. Het bedrijf voldeed niet aan de eisen voor enige vorm van matiging van het boetebedrag. Het bedrijf diende geen zienswijze in en maakte evenmin gebruik van andere rechtsmiddelen. Het voldeed wel het boetebedrag.

Auteur: Ehsan Kermani

 

> TIP: Bijblijven met de RI&E? Volg de opleiding Begeleiden van dynamische RI&E.

Reageer op dit artikel