nieuws

I-SZW constateert veel overtredingen aanpak PSA

RIE

Werkgevers moeten meer aandacht besteden aan de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen. Dit blijkt uit controles van de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017.

I-SZW constateert veel overtredingen aanpak PSA

De Inspectie controleerde of werkgevers bij incassobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisaties en gerechten voldoende maatregelen treffen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen. Het is bekend dat deze vier sectoren kampen met een vergrote kans op pesten, agressie en geweld. Het beeld is niet representatief voor de gehele sector.

Organisaties moeten meer werk maken van aanpak PSA

In de periode augustus 2016 – maart 2017 voerde de Inspectie SZW zo’n 70 inspecties uit. Zij constateerde in totaal 345 overtredingen op het gebied van de aanpak van psychische klachten. Bij 80 procent van de geïnspecteerde organisaties was sprake van één of meer overtredingen. De Inspectie is daarom van oordeel dat de organisaties meer werk moeten maken van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

> PSA aanpakken in de RI&E? Zo vergeet u niets in de RI&E

Inspectie SZW in gesprek met werkgevers en arbodiensten

De Inspectie SZW is in gesprek met de werkgeversorganisaties van de geïnspecteerde sectoren. De werkgeversorganisaties gaan aan de slag met ondersteuning van hun leden bij een betere aanpak van PSA. Organisaties waar een overtreding is geconstateerd kunnen een her-inspectie verwachten. Ook praat I-SZW met vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen en arbeids- en organisatiedeskundigen om hen ertoe te bewegen meer werk te maken van het voorkomen van psychische klachten.

> Doe een zelfinspectie op werkdruk en ongewenst gedrag

Psychische klachten kosten werkgever en maatschappij veel geld

De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Dat geldt al helemaal als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ernstige lichamelijke en psychische klachten teweegbrengen bij werknemers. Bovendien kost dit alles werkgevers en de maatschappij veel geld. Hoge werkdruk kan een bron van werkstress vormen. De werkgever is verplicht om grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Ook hebben werknemers daarin zelf een  verantwoordelijkheid. De campagne Check je werkstress van SZW vraagt aandacht voor de aanpak van werkstress.

Hoe staat het met úw werkdruk? Doe de test.

 

> TIP: Landelijk Arbo Congres op 7 december in Jaarbeurs Utrecht

Reageer op dit artikel