nieuws

Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

RIE

Veilig werken, we doen er allemaal ons best voor. We maken een RI&E, pakken zoveel mogelijk risico’s aan de hand van het plan van aanpak en  zorgen dat onze medewerkers goed zijn voorgelicht. Maar toch gebeuren er nog altijd veel arbeidsongevallen.

Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

Arbeidsongevallen, er is geen werkgever die ze niet wil voorkomen. Wat moet u doen als er ondanks alle preventieve maatregelen toch een arbeidsongeval plaatsvindt? > Nog geen RI&E? Begin er vandaag nog aan. Zo vergeet u niets in de RI&E

Wanneer moet u een arbeidsongeval melden?

Volgens artikel 9 van de Arbowet moet een werkgever een ernstig arbeidsongeval melden bij de Inspectie SZW, en wel direct. Het gaat dan om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Blijkt later dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het ongeval? Ook dan moet de werkgever direct dit arbeidsongeval melden. Onder blijvend letsel verstaan we bijvoorbeeld amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten.

> Wat is er gewijzigd in de nieuwe Arbowet? DOWNLOAD de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet.

Waar moet u een arbeidsongeval melden?

Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval? Dan moet u direct de Inspectie SZW bellen. Doe dat via het telefoonnummer 0800 – 5151. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Gaat het om een ernstig arbeidsongeval met blijvend letsel en ziekenhuisopname? Ook dan doet u uw melding telefonisch via 0800 – 5151. Maar digitaal mag ook, via de website van de Inspectie SZW.
Na melding van het ongeval beoordeelt de Inspectie SZW of zij verder onderzoek doet of niet. Voor het niet-melden van een ongeval kan de inspectie een boete opleggen. Die boete kan oplopen tot 50.000 euro.

Informeer de BHV of ondernemingsraad

Heeft u een arbeidsongeval aan de Inspectie SZW gemeld? Vergeet dan niet om ook de bedrijfshulpverlening, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hiervan op de hoogte te brengen.

Arbeidsongevallen in Nederland

Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval. De Inspectie SZW onderzoekt jaarlijks zo’n 2000 arbeidsongevallen. De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie en de bouw, ook de afvalsector scoort hoog.

> Veilig werken? Leer van verhalen uit de bouw. DOWNLOAD de GRATIS whitepaper Veiligheid in de bouw.

Naast medewerkers in deze sectoren zijn er nog andere risicogroepen. Dit zijn ze:

  • Jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar hebben relatief vaak te maken met een ernstig arbeidsongeval.
  • Voor uitzendkrachten en andere tijdelijk personeel geldt hetzelfde.
  • Valgevaar is het risico dat leidt tot de meest ernstige ongevallen. Op de voet gevolgd door contact met een bewegend object, contact met bewegende delen van een machine en aanrijdgevaar.

Bron: xperthractueel.nl

Reageer op dit artikel