nieuws

Dit doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid

RIE

Er hoeft maar ergens een hijskraan om te vallen of een vliegtuig op de landingsbaan door te schieten of de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt een onderzoek in. We komen die naam dan ook veelvuldig tegen in arboland.

Dit doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat al sinds begin 2005. Maar wat doet hij precies? Komt de OVV alleen in actie als er sprake is van een ongeval? Wat zijn zijn primaire taken? En welk doel streeft de onderzoeksraad na? Vragen, vragen, vragen. Hier de antwoorden.

Wat zijn taken en doelen van de OVV?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft tot doel om ongevallen en de gevolgen van die ongevallen te onderzoeken. Daarbij is het zijn taak om de oorzaak en omvang van de ongevallen vast te stellen. Maar het belangrijkste aspect van het werk van de onderzoeksraad zijn zijn aanbevelingen. Want die moeten leiden tot meer veiligheid in de toekomst. Het draait kortom om het leren van ongevallen om de kans op nieuwe ongevallen te verkleinen.

Wat is het het werkgebied van de OVV?

Het werk van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft echter niet alleen betrekking op ongevallen. Het omvat meerdere onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan (natuur)rampen (zoals het onderzoek naar de aardbevingsrisico’s in Groningen) en incidenten op het gebied van milieu en gezondheid (zoals verontreinigingen van de voedselketen, ongevallen in de privésfeer, epidemieën en verontreiniging van het natuurlijk milieu).

Het werk van de OVV is onafhankelijk en staat los van een eventueel strafrechtelijk onderzoek door de politie en het Openbaar Ministerie, of een bestuursrechtelijk onderzoek door bijvoorbeeld de Inspectie SZW.

Wat leveren al die onderzoeken op?

Een onderzoek naar een ongeval door de Onderzoeksraad voor Veiligheid levert altijd een rapport op. In zo’n rapport staat een analyse van de oorzaken van het ongeval en de nodige verbetervoorstellen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoeksrapport naar het omvallen van de hijskranen in de Gemeente Alphen aan den Rijn in augustus 2015. Juist door de gedetailleerde ongevalsanalyse kunnen opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers in deze sector en anderen er hun voordeel mee doen.

En wie heeft er wat aan de uitkomsten?

Precies om die reden kunnen de onderzoeksrapporten van de OVV voor ieder bedrijf of iedere brancheorganisatie relevant zijn. Ze vormen een mooie aanleiding en leidraad om de bestaande aanpak op het gebied van veilig en gezond werken weer eens onder de loep te nemen. De uitkomsten kunnen consequenties hebben voor de RI&E, het branche RI&E-instrument, het arbobeleid en de arbocatalogus.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Bron: rie.nl

Reageer op dit artikel