nieuws

De preventiemedewerker en het plan van aanpak

RIE

Een belangrijke taak van de preventiemedewerker is het coördineren van de totstandkoming van een plan van aanpak. Ook het bewaken van de voortgang ervan ligt op zijn bordje. Dit betekent ook dat hij maatregelen moet nemen als de voortgang van het plan van aanpak in gevaar dreigt te komen.

De preventiemedewerker en het plan van aanpak

De preventiemedewerker heeft een flinke vinger in de pap bij de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zijn rol bij de voortgang van het plan van aanpak vloeit hieruit dan ook logisch voort.

De preventiemedewerker en de RI&E

Iedere organisatie moet beschikken over een goede en complete inventarisatie van de gevaren en risico’s. Voor kleine organisaties zijn hiervoor basis-RI&E’s beschikbaar. Die kan de preventiemedewerker uitstekend zelf uitvoeren.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E
> EN DOWNLOAD meteen de gratis Checklist globale basis-RI&E

In grotere of complexere organisaties zal echter meer deskundige ondersteuning nodig zijn. Daarmee verschuift de rol van de preventiemedewerker van zelf-uitvoerend naar participerend. Maar hij voert wel de regie. Daartoe maakt hij een goede planning en is aanspreekpunt voor de externe deskundigen.

> WAT WEET U eigenlijk over de RI&E? Doe het testje …

De preventiemedewerker en het plan van aanpak

Vervolgens speelt de preventiemedewerker een belangrijke rol bij de follow-up van de RI&E. Dit houdt in dat hij de totstandkoming van een plan van aanpak coördineert. En ook de uitvoering ervan bewaakt. Dus ingrijpt als er zand in de raderen dreigt te komen.

> DOWNLOAD gratis de whitepaper RI&E: plan van aanpak
> OF DOWNLOAD gratis de whitepaper RI&E compleet

Aan welke eisen moet een plan van aanpak voldoen?

Een plan van aanpak moet SMART zijn. De gemaakte plannen zijn dus:

SPECIFIEK – Dit betekent dat de makers van het plan precies beschrijven wat zij willen gaan bereiken.

MEETBAAR – Dit houdt in dat de makers van het plan precies beschrijven welke doelen zij willen bereiken, uitgedrukt in een meetbaar getal. Een voorbeeld: binnen 1 jaar willen we het ziekteverzuim met 1 procent terugbrengen.

ACTIEGERICHT – Dit betekent dat de makers van het plan de weg aangegeven waarlangs zij de doelstelling wil bereiken. Vaak zal men de weg naar een eindresultaat benoemen in kleine deeleenheden. Per deel geeft men aan welk doel men wil hebben bereikt, wie daarbij een rol spelen en welke middelen daarvoor beschikbaar moeten zijn.

REALISTISCH – Dit komt erop neer dat de makers van het plan de overtuiging moeten hebben dat zij het gestelde doel met de ter beschikking staande middelen ook daadwerkelijk kunnen realiseren binnen de daarvoor beschikbare tijd.

TIJDSGEBONDEN – In het plan moet ook staan wanneer het gestelde doel bereikt moet zijn. Dit mag geen open eind zijn. Er moet een concrete, realistische datum aan vast zitten.

Meer taken van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft natuurlijk nog veel andere taken. Die hebben één ding gemeen: alle taken hebben betrekking op zijn rol bij de preventie van ongevallen en verzuim in een bedrijf. In artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet staan de minimale taken van iedere preventiemedewerker. Die hebben we overzichtelijk voor u op een rij gezet in een whitepaper.

> DOWNLOAD gratis de whitepaper Rol en taken van de preventiemedewerker

Een functieomschrijving voor de preventiemedewerker

Zo op het eerste gezicht beschikken preventiemedewerkers dus over duidelijke wettelijke taken. Maar wat doet een preventiemedewerker concreet? De vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Want de meesten beschikken niet over een functieomschrijving. En dat is zonde. Want zonder duidelijke taakeisen kan een preventiemedewerker ook niet laten zien wat hij waard is.

> LEES OOK: Een functieomschrijving voor de preventiemedewerker

 

> TIP: Uw positie als preventiemedewerker versterken of uw kennis opfrissen? Volg onlinetraining De nieuwe preventiemedewerker!

> TIP: Aan de slag met modern arbobeleid? Kom naar het Landelijk Arbo Congres

 

> Nu al meer weten? DOWNLOAD de whitepaper.

Reageer op dit artikel