nieuws

SZW-pilot interventie pesten, doet u mee?

RIE

Het ministerie van SZW organiseert samen met TNO een pilot interventie pesten op het werk. Werkgevers kunnen zich aanmelden om aan deze pilot mee te doen. Doel: met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak pesten op de werkvloer tegengaan.

SZW-pilot interventie pesten, doet u mee?

Pesten op het werk eist nog elk jaar ruim een half miljoen slachtoffers. Medewerkers die slachtoffer zijn van pesten melden zich vaker ziek. Zij verzuimen daardoor drie keer meer dan hun niet-gepeste collega’s. Daarom organiseert het ministerie van SZW met TNO een pilot interventie pesten op het werk.

> LEES OOK: Pesten op het werk, de cijfers liegen niet

Werkgevers moeten pesten tegengaan

De Arbowet verplicht werkgevers tot actie op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo moeten zij beleid voeren en maatregelen nemen om pesten en andere vormen van PSA tegen te gaan. Naast pesten vallen ook (seksuele) intimidatie, discriminatie en werkstress onder PSA.

> LEES OOK: PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Pilot interventie pesten op het werk

Het ministerie van SZW en TNO willen werkgevers hierbij helpen. Met dat doel organiseren zij de pilot interventie pesten. Deze pilot vindt plaats van september 2018 tot en met juli 2019. Organisaties die eraan meedoen krijgen een op maat gemaakte aanpak tegen pesten op de werkvloer. De methode is ontwikkeld door experts en is wetenschappelijk onderbouwd. Blijkt de methode goed te werken, dan kan die ook bij andere organisaties worden ingezet.

> MEER INFORMATIE over de pilot vindt u in de flyer pilot interventie pesten en de factsheet met FAQ’s

> MEEDOEN aan de pilot? Mail naar: pilotgedragsencultuurinterventie@minzw.nl

Waarom pesten stoppen?

  • Ruim een half miljoen werknemers was in 2017 slachtoffer van pesten.
  • Dat kost werkgevers naar schatting 900 miljoen euro aan loondoorbetaling. En ruim 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar.
  • Ook vergroot het de kans op ongelukken op de werkvloer.

(Bron: flyer pilot interventie pesten, ministerie van SZW)

Betrek de OR bij de pilot interventie pesten

Experts van TNO stellen in de deelnemende organisaties teams samen om de aanpak mee op te zetten en uit te voeren. Zo’n team bestaat bij voorkeur uit een vertegenwoordiging die representatief is voor de hele organisatie, dus zowel een MT-lid als een werknemer en een HR- en arboverantwoordelijke. Aangezien de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim en re-integratie, is het handig de OR bij de pilot te betrekken.

> LEES OOK: Online tool tegen pesten op het werk

Bedrijven moeten pesten opnemen in de RI&E

De bedoeling van de pilot is om een andere werkcultuur te realiseren, zodat de maatregelen blijvend effect hebben. Maatregelen tegen pesten hebben alleen effect als er breed draagvlak voor is in de organisatie en de werkgever beleid voert tegen ongewenst gedrag. Ook moeten bedrijven het risico van pesten opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Reageer op dit artikel