artikel

‘Geen gevaar voor reddingsteam na contact met asbest’

Veilig werken

Meer dan zestig leden van het Nederlandse bijstandsteam USAR hebben in mei 2008 meegedaan aan een oefening in Tsjechie. Na afloop bleken ze witte asbest (chrysotiel) op hun kleding te hebben.

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde toen dat er op het oefenterrein al tijdens de oefening asbest gevonden was. Vervolgens zouden er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Maar toen bij terugkomst het materieel uit voorzorg werd gecontroleerd, bleken 7 van de 88 monsters asbest te bevatten.

 

Toch wilde Binnenlandse Zaken niet erkennen dat er een direct verband bestond met de oefening. ‘Als het asbest al traceerbaar is, kan niet worden vastgesteld of dit te wijten is aan de oefening in Tsjechie, omdat de deelnemers een hoog risicoprofiel hebben’, aldus een persbericht.

 

Desondanks uit de inspectiedienst kritiek op de manier waarop is besloten mee te doen aan de oefening.

Reageer op dit artikel