artikel

Klacht over seksuele intimidatie

Veilig werken

De werkgever stuurt vervolgens alle medewerkers een mailtje waarin staat dat de man geschorst is in verband met een ernstig voorval. De werkgever nodigt de werknemer daarna twee keer uit voor een gesprek, maar de man gaat er niet op in. Er volgt dan ontslag op staande voet. Voorwaardelijke ontbinding wordt per 1 april 2005 toegewezen.
De studente heeft aangifte gedaan bij de politie wegens aanranding en seksuele intimidatie, maar de werknemer is daarvan vrijgesproken.

In deze procedure eist de werknemer dat het ontslag op staande voet ongeldig is. De kantonrechter wijst de vordering toe, maar de werkgever gaat in hoger beroep.
Het hof vindt dat goed werkgeverschap met zich meebrengt dat een werkgever een onderzoek instelt naar die feiten en omstandigheden waarover geen volledige klaarheid bestaat. Het horen van de werknemer maakt deel uit van zo’n onderzoek. Bij dat horen moet de werkgever volledige opening van zaken geven over de gerezen vermoedens. Vaak moet de werknemer tweemaal worden gehoord, eenmaal in het begin en eenmaal aan het eind van het onderzoek.

Hoewel de werknemer meteen na de klacht is gehoord, heeft de werkgever hem niet van tevoren op de hoogte gesteld van de tegen hem gerezen bezwaren. Ook is de klacht niet aan de werknemer ter hand gesteld. De werkgever had zich al een oordeel gevormd, wat blijkt uit de mail die naar alle medewerkers is gestuurd. En verklaringen van andere studenten zijn direct voor waar aangenomen, hoewel die aanleiding gaven voor een kritische beschouwing. Toen de werknemer aangaf niet in staat te zijn te worden gehoord, had de werkgever moeten aangeven welke consequentie hij daaraan zou verbinden. In plaats daarvan heeft hij de werknemer op staande voet ontslagen. Het beroep van de werkgever wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel