artikel

Nieuwe VCA gelanceerd

Veilig werken

Auteur: Gerard de Groot

 

De VCA Petrochemie zal niet voor elke klus en niet van iedere aannemer worden geeist. Per project wordt vastgesteld welk certificaat aan wie gevraagd wordt. In de praktijk zijn het de opdrachtgevers in de petrochemie die bepalen welk certificaat de aannemer voor een opdracht moet hebben. Het is dan vervolgens aan de aannemer om te beslissen of hij de opdracht, met de gestelde eis van VCA Petrochemie, wil hebben.

 

Er is maar weinig speelruimte om het certificaat VCA Petrochemie te verkrijgen. In de checklist zijn maar vier aanvullende vragen, waarvan er twee positief beantwoord moeten worden. Opvallende elementen in de VCA Petrochemie zijn gedragsprogramma’s en de eisen die worden gesteld aan onderaannemers en zzp’ers.

 

Naast de invoering van VCA Petrochemie zijn in de nieuwe VCA ook de reeds bestaande certificeringschema’s ( VCA* en VCA**)  ingrijpend veranderd. Er zijn eisen verdwenen en nieuwe toegevoegd. Verdwenen is de eis dat de gemiddelde Injury Frequency (IF aantal verzuimongevallen per 1.000.000 gewerkte uren) over een periode van drie jaar niet hoger mag zijn dan dat in de checklist als eis is vastgelegd. Daarvoor in de plaats is nu een IF-doelstelling verplicht. Dit is een door het bedrijf vastgestelde streefwaarde voor de IF. Om die streefwaarde te realiseren moet ieder bedrijf een actieplan opstellen.

 

Nieuw is ook de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) die voor VCA*, VCA** en VCA Petrochemie wordt ingevoerd. Daarnaast geldt voor alle drie de checklisten de aanvullende eis dat bij auditing wordt gecontroleerd of de in de checklist vastgelegde doelstellingen ook worden gerealiseerd.
VCA 2008 heeft ook nog een verrassing voor zzp’ers in petto. Die kunnen bij bedrijven met een certificaat VCA Petrochemie alleen aan de slag met een diploma Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA-VOL).

 

Ook interessant
Kom naar de Actualiteitenbrunch – Nieuwe VCA 2008/5  op 7 april.

Meld u aan voor slechts € 95,- p.p.!

 

Reageer op dit artikel