artikel

Uitgegleden

Veilig werken

Hij draagt veiligheidsschoenen die door zijn werkgever zijn voorgeschreven. Door het ongeval wordt zijn rechterhand zodanig verwond dat hij de rest van zijn leven arbeidsgehandicapt is. Hij vordert schadevergoeding die zowel door de kantonrechter als het gerechtshof wordt afgewezen. Volgens het hof is de werknemer pas op de terugweg uitgegleden. Hij wist dus voordat hij viel dat daar een plas water lag. Het hof is van oordeel dat het algemeen bekend is dat er een verhoogd risico op uitglijden bestaat als je door een plas water loopt. De werkgever hoefde daar niet nog eens extra voor te waarschuwen.

De werknemer stapt naar de Hoge Raad. Die stelt vast dat op grond van artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek – het zorgplichtartikel – een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen is vereist. Ook moet het werk goed worden georganiseerd. De werkgever moet erop letten dat de gegeven instructies worden nageleefd en dat de werkruimten en materialen goed worden onderhouden. Dat betekent dat de werkgever moet voorkomen dat een werknemer door zijn werk schade lijdt als gevolg van een val door gladheid, ontstaan door waterplassen die in een wasserij nu eenmaal niet zijn te voorkomen.

Het alleen ter beschikking stellen van veiligheidsschoenen betekent nog niet dat andere maatregelen niet nodig waren. Zeker nu de werknemer heeft aangevoerd dat het leggen van rubberen matten ook effectief zou zijn geweest.
Het hoger beroep slaagt. Omdat de Hoge Raad zich niet met de feiten bezighoudt, wordt de zaak terugverwezen naar een ander gerechtshof om opnieuw recht te spreken. Maar nu met de visie van de Hoge Raad als belangrijke leidraad.

Reageer op dit artikel