artikel

Vergoeding ondanks stomp

Veilig werken

Begin 2008 wordt het bedrijf overgenomen. Maar als de man in maart weer volledig arbeidsgeschikt wordt verklaard, mag hij van zijn nieuwe werkgever niet meer in zijn oude functie terugkeren. De man vraagt in een kortgeding zijn oude werk terug, maar tijdens die procedure wordt hij op staande voet ontslagen wegens een handgemeen met een collega.

De werkgever vraagt nu, voor het geval dat het ontslag op staande voet wordt teruggedraaid, ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen. Hij heeft alle vertrouwen in de werknemer verloren, omdat deze een collega een stomp op de borst heeft gegeven. Verder zou de werknemer sinds 2003 niet naar behoren functioneren en daar is ondanks herhaaldelijke gesprekken geen verbetering in gekomen.

De kantonrechter is van oordeel dat het ontbindingsverzoek niet heeft te maken met de leeftijd of de ziekte van de werknemer. Het gaat vooral om het handgemeen op 19 juni 2008 en diens algehele functioneren. Maar het voorval kan niet los worden gezien van de voorgeschiedenis. Bij disfunctioneren houdt goed werkgeverschap in dat daarover gestructureerd overleg plaatsvindt en daarvan schriftelijk verslag wordt gedaan.

Ook heeft de werknemer recht op begeleiding en moet hij de kans krijgen om zich te verbeteren. Weliswaar staat er in een brief van april 2008 dat een verbetertraject wordt gestart, maar uit niets blijkt of en hoe daar invulling aan is gegeven. Daaruit volgt dat het verwijt van eventueel disfunctioneren niet zonder meer bij de werknemer kan worden gelegd. De werkgever heeft ook de verhoudingen op scherp gezet door de werknemer niet toe te laten tot zijn oude werk op het moment dat deze weer arbeidsgeschikt was. Het was voor de werknemer ook grievend dat hij in het voorjaar 2008 niet langer voorkwam in het organogram en het ‘smoelenboekje’ van het bedrijf.

Gezien dit alles is de rechter van oordeel dat er geen sprake is van een dringende reden voor ontbinding, zelfs als er moet worden aangenomen dat hij een stomp heeft uitgedeeld. Maar omdat de vertrouwensbreuk zo groot is dat elk perspectief op normalisatie van de arbeidsverhouding ontbreekt, wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden. De rechter rekent de werkgever de gang van zaken dermate zwaar aan dat hij de werknemer een vergoeding toekent van 150.000 euro. De rechter gaat daarmee uit boven de regel dat de vergoeding niet hoger is dan de te verwachten inkomensderving tot de pensioenleeftijd. De werkgever krijgt nog wel de kans het ontbindingsverzoek in te trekken.

Reageer op dit artikel