artikel

Arboconvenant: succes en mislukking?

Veilig werken

Auteur: Walter Baardemans, journalist

 

Veel arboconvenanten haalden de doelstellingen niet. Toch is minister Donner tevreden over het beleidsprogramma ‘Arboconvenanten nieuwe stijl 1999-2007’. De minister stuurde 11 oktober 2007 zijn eindevaluatie naar de Tweede Kamer. Als belangrijk resultaat noemt Donner de daling van het ziekteverzuim met 28 procent in de sectoren met arboconvenant. In sectoren zonder convenant daalde het verzuim 11 procent. De arboconvenanten leidden verder tot meer bereidheid en kennis om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Door deze focus namen de sectoren meer maatregelen tegen arbeidsrisico’s.

 

CDA-kamerlid Ad Koppejan steunt de eigen minister in de conclusies. Hij noemt de convenantenaanpak “een groot succes”. Ook zijn PvdA-collega Ton Heerts ziet vooral winst. Volgens de werkgeversvereniging VNO-NCW is met de aanpak via de convenanten voor het eerst serieus werk gemaakt van maatwerk voor branches en sectoren. Woordvoerder Bob Koning: “Het maatwerk is een heel belangrijke verworvenheid van de arboconvenanten.”

 

Jan Warning van FNV Bondgenoten vindt al het positivisme opmerkelijk, want het verhaal ligt volgens hem veel genuanceerder: “Het ministerie brengt het convenantenbeleid onterecht als hallelujaverhaal. Nederland is door de arboconvenanten niet gezonder gaan werken. De arbeidsrisico’s zijn niet afgenomen.” Warning vindt de brief die de minister aan de Kamer schrijft, onjuist. “In de helft van de sectoren zouden de afspraken over arbeidsrisico’s zijn gehaald. Dat klopt niet. In 50 procent van de sectoren is er enigszins een beweging de goede kant op. De doelstellingen zijn slechts in 19 procent van de sectoren gehaald.”

Door de extra daling van 17 procent van het ziekteverzuim besparen de sectoren met convenant 450 miljoen euro aan verzuimkosten per jaar. Ook is er in de sectoren meer bereidheid en kennis voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en namen de sectoren meer maatregelen tegen RSI, werkdruk, agressie en geweld. Werknemers en werkgevers maakten meer dan tweehonderd resultaatafspraken. Volgens de eindevaluatie werd 50 procent van de afspraken over reductie van arbeidsrisico’s nagekomen. Dat gold voor 87 procent van de afspraken over terugdringen van het verzuim. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stak 83 miljoen euro in het convenantenbeleid, de sociale partners gezamenlijk 168 miljoen euro.

Reageer op dit artikel