artikel

Arm afgerukt

Veilig werken

Daaronder valt ook het verhelpen van storingen in het machinepark, waaronder de transportbanden. Er wordt volcontinu gewerkt in een drie- en vijf ploegendienst en er zijn zo’n zestig werknemers in dienst.
In februari 2005 voeren medewerkers van de technische dienst reparaties aan de transportband uit, waarbij zij enkele onderdelen verwisselen. Bij aanvang van de middagdienst is dat achter de rug, maar ze hebben om onduidelijke redenen nog wel een stuk landbouwfolie tussen de keerrol en de transportband laten zitten. Wegens de drukte van het productieproces verwijdert de shiftleader pas tegen een uur of zes de folie. Om de productie niet te verstoren, maakt hij een deel van het beveiligingsscherm los. Er zijn wel alternatieven, maar met het oog op de productiedruk kiest hij daar niet voor. De shiftleader komt met de mouw van zijn trui tussen de keerrol en een transportband terecht, waardoor zijn rechterarm bekneld raakt en uiteindelijk volledig wordt afgerukt.

Het slachtoffer vordert vergoeding van zijn schade. De kantonrechter beroept zich mede op het oordeel van een rapport van de Arbeidsinspectie. Uit dat onderzoek bleek dat er sprake was van een goed arbobeleid. Ook was het slachtoffer, als shiftleader, een ervaren werknemer die op de hoogte was van de specifieke gevaren ter plaatse. Hij kende ook de veiligheidsvoorschriften. Van een ervaren werknemer die een toezichthoudende rol heeft op de werkvloer mag de nodige voorzichtigheid en oplettendheid worden verwacht. De directeur heeft verklaard dat hij het onbegrijpelijk vindt dat een vaste afscherming is verwijderd zonder de machine te stoppen. De werkschakelaar voor het uitzetten was binnen handbereik. Voor het wegnemen van de vaste afscherming heeft het slachtoffer gebruik moeten maken van hulpgereedschap. Daarmee heeft hij, zeker als shiftleader, genoeg tijd gehad om te bedenken dat dit niet zo’n verstandige handeling was. De shiftleader is ook belast met het uitdragen van het veiligheidsbeleid. De werkgever weet niet wat hij nog meer zou moeten doen om een dergelijk ongeval te voorkomen.
De rechter stelt vast dat de werknemer schade heeft geleden door zijn werk. Maar die schade is veroorzaakt doordat hij de passieve beveiliging van een transportband heeft verwijderd. Daarna heeft hij de band niet uitgeschakeld en is gaan werken aan de draaiende machine, met het ernstige ongeval als gevolg. Daarbij was geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid, maar meer van plichtsbesef. De werkgever valt echter ook niet te verwijten dat hij niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Die had de te betreuren handelingen niet kunnen voorkomen. De vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel