artikel

Bedrijfsleven laat Arbeidstijdenwet links liggen

Veilig werken

Auteur: Ton Bennink

 

Tussen 1 april 2007 en 31 januari 2008 zijn 261 nieuwe cao’s afgesloten. Dehora Consultancy bekeek de cao’s waar vierduizend of meer werknemers onder vallen. Deze studie laat zien dat de ruimte die door de nieuwe ATW is ontstaan, sterk wordt beperkt door gedetailleerde cao-regels. Slechts in een beperkt aantal cao’s worden nieuwe ATW-mogelijkheden benut. Ton van Ginkel van Dehora Consultancy voorspelde het in 2007 al. Werkgevers en werknemers houden in cao’s vaak hardnekkig vast aan gemaakte afspraken over werk- en rusttijden voor. De mogelijkheden zijn er wel. Veel normen werden verruimd. Zo mag er nu een enkele week zestig uur gewerkt worden, mits het gemiddelde in de zestien weken niet boven de 48 uur uitkomt.

 

Een andere verandering is dat nu twaalf uur achtereen gewerkt mag worden, exclusief pauzes. Wie liever drie keer twaalf uur werkt en geen vier keer negen, mag zijn gang gaan. Ook is het mogelijk meer nachtdiensten te draaien. De handhaving van de regels die er nog wel zijn, verschoof deels van het publiekrechtelijke naar het privaatrechtelijke domein. Wie zich dus bijvoorbeeld over zijn pauzes benadeeld voelt, dient zelf zijn recht bij justitie te halen. De Arbeidsinspectie controleert alleen nog op grote risico’s zoals te weinig rust en een extreme hoeveelheid werkuren.

 

Volgens Van Ginkel zijn de werkgevers bang de werknemers tegen de haren in te strijken en zijn ze ook bang voor gezondheidsrisico’s en verlies van productiviteit. Ook werknemers hebben hun aarzelingen. Zeker als het gaat om nachtdiensten. Waarom de bestaande praktijk veranderen als het al jaren goed gaat? Die vraag lijken de sociale partners tot op heden geregeld te stellen.

 

Ook in de luchtvaart en de transportsector is er weinig beweging. En dat terwijl juist daar het zogenoemde Fatique Risk Management (FRM) een goed alternatief zou kunnen zijn, aldus Van Ginkel. “FRM is een methode om er zeker van te zijn dat vermoeidheid geen ongelukken veroorzaakt. De regels zijn daarin slechts een van de maatregelen, die op hoofdlijnen worden opgesteld. Door ook te kijken naar de daadwerkelijke vermoeidheid is een hoger veiligheidsniveau te halen. Het is niet al te makkelijk in te voeren, maar dat mag geen reden zijn om er vanaf te zien.”

Meer informatie: www.szw.nl, www.arbeidstijdenwet.nl.

Reageer op dit artikel