artikel

David versus Goliath

Veilig werken

Auteur: Walter Baardemans

 

Het roer moet om. De arbodiensten verloren een kwart van hun omzet (van circa € 1 miljard naar € 781 miljoen in 2006) becijferde de Arbodienstenmonitor 2007 van MarketConcern voorjaar 2007. Het ziekteverzuim daalde structureel en sinds de maatwerkregeling (per 1 juli 2005) maken bedrijven minder gebruik van verzuimbegeleiding door arbodiensten. In die krimpende markt scoren kleine, niet-gecertificeerde arbodienstverleners beter dan de traditionele arbodiensten.

“Grote arbodiensten stelden zich op als accountantsbureaus voor verzuim”, geeft eigenaar Marius Touwen van arbodienst Maetis als reden voor de omzetdaling. “We reageerden traag en met standaardproducten op wensen van klanten.” Samen leverden de grote vier (Maetis, ArboUnie, Achmea Arbo en ArboNed) 29 procent in. Volgens directeur Dick van der Laan van marktleider ArboUnie ook omdat de maatwerkregeling vooral de grotere arbodiensten raakte: “Grote bedrijven nemen vaker zelf de regie. Juist die bedrijven waren vaak klant bij grote arbodiensten.”

Er is sprake van een verschuiving van traditionele verzuimbegeleiding door arbodiensten naar preventie, vitaliteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bedrijven hebben daar meer aandacht voor en zij geven arbodiensten de voorkeur boven andere aanbieders. De grote arbodiensten zijn nu druk doende om hun klanten met maatwerk tegemoet te komen. “De mate van regie binnen bedrijven zal in de toekomst verschillen” voorspelt Maetis-eigenaar Marius Touwen. Met Preventiekompas heeft Maetis een healthcheck in huis. En via www.MijnMaetismonitor.nl hebben Maetis-klanten nu online inzicht in de planning van de arbodienst. Ook volgens ArboUnie-directeur Van der Laan gaan arbodiensten onderdelen van gezondheidsbeleid doen.

De professionals van ArboUnie adviseren bedrijven bij het inrichten van een goed gezondheidsbeleid. “Het doel is ziekte te voorkomen en gezondheid, motivatie en inzetbaarheid te bevorderen. We verankeren beleid zodanig dat de kans op een schadeclaim voor een werkgever minimaal is.” Peter van Kleij van Achmea Arbo vertelt dat zijn bedrijf de vitaliteit wil verbeteren binnen de cultuur van een klant. Van Kleij: “Zonder vitaliteitsbeleid in een bedrijf is het resultaat van een programma niet groot. We gaan daarom altijd uit van de klant. Als een werkgever een gezonde levensstijl stimuleert, borduren we daarop voort.”

ArboUnie-directeur Dick van der Laan denkt dat grote arbodiensten de beste papieren hebben. Hij beschouwt de komst van professionele eenpitters en de toename van kleinere diensten als een hype. Werkgevers zijn in de toekomst niet gediend met individuele oplossingen.

Reageer op dit artikel