artikel

Geen daden maar woorden

Veilig werken

Auteur: Marina Noordegraaf

 

Bij een kwart van de ziekenhuizen was het eind 2006 met de naleving van de inspectieonderwerpen nog niet goed gesteld, bij 55 procent matig en bij 19 procent redelijk goed. Yvonne Maatjens, operatieassistent en bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) en van de vakbond De Unie Zorg en Welzijn: “De wil is er, maar we krijgen te weinig faciliteiten om er mee bezig te zijn.”

Op 19 december 2001 zetten de sociale partners in de branche Ziekenhuizen hun handtekening onder het Arboconvenant Ziekenhuizen. De ziekenhuisbranche telt ongeveer 150 instellingen met circa 180.000 medewerkers. Meer dan driekwart van de werknemers had bij aanvang van het convenant wel eens te maken met ongewenst gedrag, agressie of geweld in het werk. De blootstelling aan arbeidsrisico’s nam tijdens de convenantperiode niet meetbaar af. “Als je weet dat het arboconvenant in een hoog tempo de ziekenhuizen zou moeten bereiken, spreek je van een mission impossible”, vindt Nico Knibbe. Zo nam het gebruik van elektrische hoog-laagbedden toe, kwamen er steeds meer ziekenhuizen met een ergocoach in dienst en is een flink aantal ziekenhuizen trainingen in het gebruik van tilhulpmiddelen gaan geven. “Maar als je middelt over de hele branche, zie je inderdaad geen significante verbeteringen. Dat neemt niet weg dat er veel ziekenhuizen zijn die heel actief bezig zijn gegaan of al waren en het convenant als een steun in de rug zien”, aldus Knibbe.

 

In de eindevaluatie van het convenant wordt naar redenen gezocht voor het uitblijven van concrete resultaten. Een mogelijk vertraagd effect van de maatregelen is een. Maar daarnaast sloten de ontwikkelde producten niet altijd aan op de knelpunten in de eigen organisatie. Volgens Knibbe verandert de werkvloer pas als er ‘probleembenul’ is.

De ontwikkelingen rondom de arbocatalogus bevinden zich nog in een pril stadium. In juni 2007 kwamen de sociale partners voor het eerst bijeen met een klankbordgroep van twintig arbocoordinatoren uit diverse ziekenhuisinstellingen.

Reageer op dit artikel