artikel

Minder verplichtingen voor VCA

Veilig werken

Auteur: Walter Baardemans

 

Een pittige discussie over de VCA ontspon zich in de zomer van 2007 op het forum voor veiligheids-, arbo- en milieukundigen. Op de site van de IAVM heette de veiligheid-, gezondheid- en milieuchecklist voor aannemers ‘een papieren gedrocht’ en een ‘star systeem dat zijn doel voorbijschiet’.

 

Anderen wezen op het vrijwillige karakter en de toegevoegde waarde van VCA: ‘Het is wel degelijk veiliger geworden’. De beheerder van VCA, de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), boog zich op dat moment intern ook over aanpassingen in het certificatiesysteem voor aannemers. Onder leiding van professor Gerard Zwetsloot van TNO Kwaliteit van Leven sprak het Centraal College van Deskundigen over de visie voor VCA voor de toekomst. Volgens Zwetsloot zijn daarin de hoofdlijnen voor de nieuwe VCA uitgezet.

 

Bijna een jaar later zijn de hoofdlijnen uitgewerkt in een concept-VCA 2008/05. De conceptvoorstellen verschillen op onderdelen van de bestaande VCA 2004/04. Nieuw is het extra certificatieniveau VCA Petrochemie, speciaal voor aannemers die risicovol werk doen in de petrochemische industrie. Het certificatieniveau VCA*, VCA** of VCA Petrochemie wordt bovendien straks niet langer meer bepaald door het aantal werknemers van een bedrijf, maar is voortaan afhankelijk van het werk en de eventuele risico’s bij dat werk.

 

Het aantal ‘mustvragen’ – vragen die een aannemer positief moet beantwoorden om certificatie te verkrijgen – vermindert in VCA* (van 24 naar 21) en VCA** (van 33 naar 32). VCA Petrochemie telt in de conceptversie 41 must-vragen. Nieuwe mustvraag in alle niveaus is of de aannemer last minute risicoanalyses op de werkvloer uitvoert. Voor VCA* vervalt in het concept onder andere de eis van bedrijfseigen VGM-voorlichting, het VGM-overleg en het veiligheidspaspoort van medewerkers. Voor VCA** verdwijnt waarschijnlijk de eis voor een actieplan met betrekking tot VGM.

 

Het is de vraag of de nieuwe VCA 2008 eerdere kritiek kan doen verstommen. Door de opzet van de checklist en de must-vragen ervaren veel aannemers de bestaande VCA als star en beklemmend. Henk Dolleman, VCA-adviseur bij ArboUnie: “Aannemers beschouwen VCA soms als een grote last. Op bepaalde onderdelen vraagt VCA voor certificatie zelfs meer dan in de wet staat voorgeschreven.” Daan Speetjens van adviesbureau IC Improvement is kritisch over de huidige VCA. Volgens hem houdt het College van Deskundigen te weinig rekening met de praktijk in kleine bedrijven.

Reageer op dit artikel