artikel

Ongeluk bij bomen rooien

Veilig werken

Als de helft van de populieren is gerooid, wil de machinist met de giek de boom omduwen. De betreffende medewerker staat onder de grijper die tijdens het duwen tegen de boom loslaat en de man raakt, met als gevolg een gebroken sleutelbeen en vier gebroken ribben.
Volgens de Arbeidsinspectie is de oorzaak van het afbreken van de grijper een vermoeiingsbreuk. Maar TNO stelt dat het ook een geweldsbreuk kan zijn. De werknemer houdt beperkingen aan zijn linkerarm en schouder en er is voor 80 procent blijvende invaliditeit vastgesteld. Hij eist vergoeding van de schade.

De kantonrechter stelt vast dat het ongeval is gebeurd tijdens de uitoefening van het werk. De grijper is losgeraakt door een breuk in de rotator. De oorzaak van die breuk is niet eenduidig vastgesteld. Maar dat acht de rechter van ondergeschikt belang, omdat het waterschap al op een andere grond aansprakelijk is. De werknemer heeft immers gesteld – en dat heeft het waterschap bevestigd – dat er nooit instructies zijn gegeven waaruit bleek dat het verboden was om onder de grijper van de graafmachine te staan. Er werd al jaren op deze manier gewerkt. Afgezien van het loslaten van de grijper is het onder de grijper staan om meer redenen gevaarlijk. Er kan materiaal naar beneden vallen en binnen het draaibereik van de kraan kan de giek een onverwachte beweging maken.

Het waterschap heeft aangevoerd dat het juist veilig is als de werknemers bij het omduwen van de boom door de graafmachine dicht bij de boom staan. Maar daarmee is niet gesteld of gebleken dat het ook noodzakelijk is dat werknemers zich binnen het draaibereik van of zelfs onder de grijper bevinden. Gezien de gevaren had het waterschap dat juist moeten verbieden. Dat is niet gebeurd. De vordering wordt toegewezen.

Reageer op dit artikel