artikel

Ongevallen met uitzendkrachten

Veilig werken

Auteur: Ehsan Kermani

 

Onder productiedruk zetten veel bedrijven vaak ongeschoolde, onervaren en bereidwillige uitzendkrachten in. Bedrijven nemen veel risico’s, zowel voor het bedrijf als voor de uitzendkracht.

 

Uit de geregistreerde meldingsplichtige ongevallen bij de Arbeidsinspectie in 2006 blijkt dat ongeveer 13 procent van de dodelijke slachtoffers en ruim 15 procent van de ernstig gewonde slachtoffers uitzendkrachten zijn, terwijl deze groep maar net 6 procent van de banen in Nederland heeft. De economische schade in de vorm van productieverlies en kosten voor vervanging,  medische behandeling, juridische bijstand, onderzoek en smartengeld is enorm. Deze schade zou veel kleiner kunnen zijn wanneer uitzendbureaus en inlenende bedrijven hun uitzendkrachten beter zouden voorbereiden op hun taken.

 

De directe oorzaak van een ongeval is vaak het onjuiste gebruik van de arbeidsmiddelen en machines of de gebrekkige veiligheidsvoorziening. Maar de basisoorzaak van deze ongevallen is het ontbreken of tekortschieten van instructie, voorlichting en onderricht over het juiste gebruik van machines, arbeidsmiddelen en de procedures. Soms zetten uitzendbureaus met het bedrijf een soort risicoanalyse en instructie voor de uitzendkracht op. Dit doen ze om aan de Arbeidsomstandighedenwet te voldoen.

 

In de praktijk worden deze afspraken niet besproken met de uitzendkracht en de toekomstige afdelingschef en collega’s. Slachtoffers van ongevallen zijn vaak verbaasd als ze geconfronteerd worden met deze documenten omdat ze deze nooit gezien hebben. Of ze zeggen dat ze de documenten hebben gekregen of getekend, maar dat ze die niet hebben gelezen.

 

De zorgplicht voor arbeidsomstandigheden ligt primair bij de feitelijke werkgever en dat is de inlenende onderneming. Het uitzendbureau heeft echter de plicht met het inlenende bedrijf afspraken te maken over taak, kwalificaties en instructie. Om aan de zorgplicht te voldoen moeten de bedrijven ervoor zorgen dat een aantal zaken goed geregeld is. De uitzend- en detacheringsorganisaties moeten een duidelijk beleid voeren over rekrutering en plaatsing van personeel zodat de juiste werknemer in de juiste functie terechtkomt.

 

Met de inlenende bedrijven moeten afspraken worden gemaakt over veiligheid, gezondheid en welzijn van de uitzendkrachten, die informatie dienen te krijgen over de functie, de afdeling en het inlenende bedrijf en ook de veiligheidsregels moeten aan hen worden uitgereikt. Regelmatig dient met het bedrijf en de uitzendkracht overlegd te worden om te zien of de uitzendkracht  steeds in veilige en gezonde omstandigheden werkt en iedereen zich aan de afspraken houdt. Het inlenende bedrijf moet een beleid voeren over begeleiding, instructie en toezicht. Ten slotte staat of valt alles met goed toezicht op de arbeidsplaats. Dit is een taak die door de werkgever aan de direct leidinggevende wordt toevertrouwd.

Reageer op dit artikel