artikel

‘Sick building zit tussen de oren’

Veilig werken

Auteur: Einar de Croon

 

De naam Sick Building Syndroom zegt het al: de symptomen zouden het directe gevolg zijn van fysieke kantooromstandigheden zoals de temperatuur en luchtvochtigheid. Maar de Britse onderzoeker Marmot en zijn collega’s vinden de bijbehorende wetenschappelijke literatuur helemaal niet zo eenduidig. Volgens hen is de wetenschappelijke wereld vergeten te kijken naar een mogelijke andere oorzaak voor gezondheidsklachten: stressvolle werkomstandigheden.

 

De Britse onderzoekers brachten daar verandering in. Ze onderzochten of het de manco’s in het binnenklimaat zijn die de symptomen van Sick Building Syndroom veroorzaken of dat de beschuldigende vinger eerder naar werkstress zou moeten wijzen. Hiertoe evalueerden zij de kantooromgeving van 4.052 Britse ambtenaren werkzaam in 44 verschillende kantoorgebouwen.

De werknemers vulden een vragenlijst in waarin ze konden aangeven met welke van de tien klachten, kenmerkend voor het Sick Building Syndroom, ze te kampen hadden. Daarnaast stelden de onderzoekers vast in hoeverre er sprake was van stressvolle werkomstandigheden.

 

De mannelijke en de vrouwelijke medewerkers rapporteerden respectievelijk een Sick Building Syndroom-score van gemiddeld 2,2 en 2,7; dat wil zeggen dat gemiddeld 2,2 en 2,7 van de tien Sick Building Syndroom-symptomen hadden.

 

De Britse onderzoekers konden niet aantonen dat er een significante relatie bestaat tussen Sick Building Syndroom-symptomen en het binnenklimaat. Het onderzoek laat verder zien dat kantoormedewerkers met hoge psychologische taakeisen een hogere SBS-score hebben dan collega’s bij wie de druk op de ketel minder hoog is.

 

De bevindingen lijken in te druisen tegen de bestaande beeldvorming over het Sick Building Syndroom. De wetenschap zelf heeft kritisch gereageerd op het onderzoek. Een punt van kritiek betreft de manier waarop de Britse onderzoekers naar de relatie tussen werkstress en symptomen hebben gekeken. De onderzoekers hebben de mate waarin de werknemer stressvolle werkomstandigheden heeft tegelijkertijd gemeten met de SBS-score. Hierdoor kan er geen uitspraak worden gedaan over oorzaken en gevolgen.

 

Er valt behoorlijk wat af te dingen op de conclusies van de Britse onderzoekers. Het ontstaan van gezondheidsklachten bij kantoormedewerkers lijkt een complex proces waarbij zowel fysieke als psychosociale risicofactoren een rol spelen. Voor arboprofessionals die te maken krijgen met werknemers met Sick Building Syndroom-klachten, is het daarom belangrijk om naar beide groepen risicofactoren te kijken.

Reageer op dit artikel