artikel

Tarzan in de showroom

Veilig werken

Zij zijn zo tegen elkaar geplaatst dat de deurkozijnen in de voorgevel zich naast elkaar bevinden. De deuren staan normaal open. In elk van de deurkozijnen zit een dorpel met een geribbeld aluminium profiel. Voor de twee deuren is met haken een opstapje vastgezet, met daarop een vloerbedekking van vilt. De buitenste rand is afgewerkt met een aluminium profiel van 40 mm breed waarin een rubber strip van 25 mm.
De werknemer valt in november 1999 bij het overstappen van de ene cabin naar de andere en loopt letsel op. Hij vordert vergoeding van de schade. Hij vindt dat de werkgever niet aan zijn zorgverplichting op grond van art. 7:658 BW heeft voldaan. Hij is uitgegleden over de gladde chromen strip aan de buitenkant van het opstapje en dat was een onveilige werksituatie. De werkgever bestrijdt dit en stelt dat de werknemer zich als een soort Tarzan van de ene ruimte naar de andere heeft geslingerd waarbij hij zich aan de deurpost vasthield. Hij is gevallen doordat zijn hand van de deurpost afgleed. Het opstapje en de deurpost voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Het opstapje heeft een metalen strip die niet glad is, maar uitglijden juist moet voorkomen.
De kantonrechter wijst de vordering toe, het gerechtshof wijst de vordering af.
De werknemer gaat in cassatie. Het opstapje is misschien als een trap te zien, maar voldoet dan niet aan het Bouwbesluit 2003. De breedte is slechts 510 mm, terwijl dat minimaal 700 mm moet zijn. En dat zou volgens het hof niet relevant zijn. De Hoge Raad ziet dat echter anders. Deskundigen van TNO-bouw hebben vastgesteld dat door de geringe afmeting van het opstapje er een risico bestaat dat men zijn voet niet voldoende op de opstap kan zetten. Daarmee is niet aan de bedoelingen van de bouw- en arboregelgeving voldaan.
Uit de rapportage van de deskundigen kan de Raad niet anders concluderen dan dat er door de afmetingen van het opstapje een onveilige situatie bestond bij het gaan van de ene naar de andere kantoorruimte via het opstapje. Dat rapport heeft de werkgever niet bestreden en daarom heeft de Raad het als juist aanvaard. Als ervan wordt uitgegaan dat de werknemer uitgleed over de strip aan de buitenkant van het opstapje, dan houdt het ongeval direct verband met het lopen over dit opstapje van de ene cabin naar de andere. Het is dan zeker niet uitgesloten dat hij juist door de te geringe afmetingen van het opstapje met zijn voet deels op de strip en deels daaroverheen terechtkwam. Daarom is het onbegrijpelijk dat het hof van oordeel was dat het feit dat de afmetingen van het opstapje in strijd zijn met de geldende bouwkundige normen, in dit geval niet relevant was. Het arrest van het hof wordt vernietigd en de zaak wordt terugverwezen naar een ander hof.

Reageer op dit artikel