artikel

Trekken aan veiligheidskundige

Veilig werken

Auteur: Walter Baardemans

 

In 2009 viert de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV) haar twintigjarig jubileum. Al die jaren gold de post-hbo-cursus HVK van de stichting in Nederland als enige opleiding tot hoger veiligheidskundige afgezien van die ene buitencategorie: de masteropleiding ‘Management of safety, Health & Environment’ van Delft TopTech (Technische Universiteit Delft). Deze opleiding leidt weliswaar ook tot het predikaat ‘hvk’er’, maar richt zich op een andere doelgroep. Daar komt nu verandering in. Opleidingsinstituut Copla uit Harderwijk kondigt de start aan van een nieuwe hvk-opleiding. Copla verzorgt al opleidingen middelbaar veiligheidskunde, maar ziet ruimte voor een opleiding naast de PHOV.

 

Directeur Meijer van Copla: “Wij denken dat de markt vraagt om nieuwe opleidingen veiligheidskunde.” De groei is duidelijk zichtbaar in de mvk-opleidingen van Copla, stelt hij. Voor die groei heeft hij geen duidelijke verklaring. “Misschien komt het door gebeurtenissen als ‘Schiphol’, ‘Enschede’ of ‘Volendam’ waarin veiligheid een belangrijke rol speelde.”

Ook Walter Zwaard, lid van het managementteam van de PHOV, constateert meer aanbod. Volgens Tjerk Veenstra (NVVK) willen bedrijven arbozorg weer door deskundigen laten invullen. “De vraag naar veiligheidskundigen is daardoor de laatste tijd behoorlijk gegroeid. Bedrijven vragen ook vaker gecertificeerde veiligheidskundigen. Een diploma van de opleiding is een voorwaarde om gecertificeerd te kunnen worden.”

 

De beroepsvereniging NVVK beschouwt het als haar taak om het niveau en de kwaliteit van de veiligheidskundige in de gaten te houden. Op basis van functieprofielen gaat de opleidingscommissie van de NVVK eindtermen vaststellen die minimaal als basis in de opleidingen aan bod moeten komen. Hub Daniels, voorzitter van de commissie: “Belangrijk is dat er meer kennis komt van de aangrenzende vakgebieden, zoals arbeid & organisatie en arbeidshygiene.” Volgens Walter Zwaard moet dat verdergaan: “Alleen samenwerking binnen het arbowereldje zou kunnen leiden tot multidisciplinair gebabbel uit de jaren negentig. Veiligheidskunde is inmiddels breder en gaat ook over patientveiligheid en sociale veiligheid.” Daarnaast zijn volgens Daniels voor bepaalde branches verdiepingscursussen nodig, bijvoorbeeld als kopcursus. Ook moet er aandacht komen voor specifieke vaardigheden van de veiligheidskundige als adviseur. Het rapport noemt communicatieve vaardigheden en ondernemerschap.

 

De opleidingscommissie NVVK zal de nieuwe Beheerstichting Arbodeskundigen adviseren over de inhoudelijke eisen aan de opleidingen. Deze stichting bepaalt straks aan welke eisen de gecertificeerd deskundige moet voldoen. De daadwerkelijke persoonscertificering wordt op basis van deze eisen uitgevoerd door derden. De nieuwe beheerstichting gaat ook toezien of de arboprofessionals zich voldoende bij- en nascholen om voor persoonscertificatie in aanmerking te blijven.

Reageer op dit artikel