artikel

Veilig op de tank

Veilig werken

Auteur: Ronald F.J.M. van Esch

 

Veel bedrijven maken serieus werk van de keuze van de juiste valbeveiliging. Maar de populariteit van het allround setje is nog steeds beangstigend hoog. Meer dan 75 procent van de beslissers beseft niet dat een harnasgordel, een verbindingsmiddel en een stevig ankerpunt samen absoluut geen garantie vormen voor veilig en verantwoord werken. De juiste keuze komt slechts dan tot stand als een goede risico-inventarisatie gevolgd wordt door een projectmatige aanpak: van test tot invoering. Dat is ook de manier waarop transportbedrijf H&S Foodtrans valbeveiliging voor zijn chauffeurs introduceerde.

Bij het controleren van de inhoud van tankwagens voor voedingsmiddelen is het noodzakelijk voor de berijder om boven op de tank te klimmen. Er bestaat geen mogelijkheid om dit veiliger te maken met bijvoorbeeld een bordes of bovengemonteerd valblok, omdat de controles op diverse locaties dienen te worden uitgevoerd. Het risico dat de berijder van de tank af kan vallen, is aanwezig bij het klimmen op en van de tank en bij de inspectiewerkzaamheden boven op de tank. Het bedrijf had al diverse op de markt aanwezige oplossingen geprobeerd, maar zonder bevredigend resultaat. Het werd al snel duidelijk dat het simpelweg proberen van allerlei standaardmiddelen nooit tot een goed resultaat zou leiden.

 

Daarom zocht H&S Foodtrans contact met een specialist in valbeveiliging. Deze betrok de producent van de valbeveiliging bij het project. Zo was alle deskundigheid, van praktijkkennis tot valbeveiligingstechniek, gecombineerd in een werkgroep. Er werd gewerkt in een aantal duidelijke stappen:

  • intern onderzoek naar de mogelijkheden van collectieve maatregelen;
  • onderzoek naar de mogelijkheden van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • testen van de gekozen producten, evaluatie, aanpassen keuzes;
  • maken van een procedure voor het betreden van de tanks;
  • trainen van een groep veiligheidsverantwoordelijken volgens train-the-trainer-principe;
  • creeren van een toolbox-meeting in vier talen om gebruik bij alle berijders te kunnen trainen;
  • uitleveren van valbeveiliging in combinatie met training;
  • oplossen logistiek probleem jaarlijkse inspectie.

Na uitgebreid onderzoek had het bedrijf zelf al een speciale constructie gemaakt die op alle tanks werd gemonteerd. Deze constructie maakte het mogelijk om al tijdens het betreden van de tank een reling omhoog te klappen die de gehele zijkant van de tank besloeg. Deze maatregel, in combinatie met de instructie hoe de tank te beklimmen, betekende een enorme veiligheidsverbetering.

 

De gekozen oplossing bij H&S is niet alleen uniek, ze is een voorbeeldfunctie voor de branche. Bij H&S Foodtrans werken de chauffeurs van tankwagens nu overal veilig. Met minimale hinder en tijdsverlies en volgens een goed ingeburgerde procedure. Dankzij de nauwe samenwerking met een AVAG-gecertificeerde leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen en de fabrikant kon het project in korte tijd succesvol worden afgerond.

Reageer op dit artikel